O oddziałach

Przedszkole - Oddziały Przedszkolne rozpoczęły swoją działalność w aktualnym budynku 1 września 1988 r. Wcześniej Przedszkole znajdowało się w budynku drewnianym, który został rozebrany.

Jesteśmy placówką 4 - oddziałową, nowoczesną, przyjazną dziecku i rodzinie, do której uczęszcza w tym roku szkolnym 94 dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat. Dzieci objęte obowiązkiem przedszkolnym z obwodu szkoły mają zapewniony dowóz do Oddziałów Przedszkolnych.

W budynku znajdują się pomieszczenia przedszkolne i żłobek: dla oddziałów przedszkolnych przeznaczone są 4 sale dydaktyczne z łazienkami i prysznicami, stołówka ze zmywalnią naczyń, szatnie oraz pomieszczenia kuchenne, gospodarcze i administracyjne, dla żłobka 1 sala dydaktyczna, sala do leżakowania i odpoczynku, szatnia, kuchnia, zmywalnia naczyń i łazienka. Budynek jest wyposażony w system przeciwpożarowy i podjazd dla wózków.

Teren otaczający Oddziały Przedszkolne jest ogrodzony i wyposażony w monitoring. Przed budynkiem znajduje się parking dla rodziców, zaś z tyłu mamy piękny i nowoczesny plac zabaw wyposażony w sprzęt i zabawki ogrodowe przystosowane dla dzieci w wieku 3-5 lat.

Jest to doskonałe miejsce do zabawy na świeżym powietrzu oraz prowadzenia doświadczeń i obserwacji przyrodniczych.

Oddziały Przedszkolne świadczą wysoki poziom usług edukacyjnych. Panuje w nich atmosfera życzliwości, otwartości i zaufania. Są miejscem dobrej i twórczej zabawy. W pracy dydaktyczno-wychowawczej stosowane są metody aktywizujące, sprzyjające odkrywaniu świata i korzystania z jego dobrodziejstw. Oddziały Przedszkolne mają jasno określone cele i konsekwentnie dążą do ich osiągnięcia.

W Oddziałach Przedszkolnych pracuje 7 nauczycieli oraz 2 pracowników administracyjno-obsługowych.

Dodatkowo specjalistyczne zajęcia prowadzi nauczyciel logopeda oraz pedagog specjalny oddelegowany ze Szkoły Podstawowej. Wszyscy zatrudnieni nauczyciele legitymują się wykształceniem wyższym z przygotowaniem kierunkowym do pracy w oddziałach przedszkolnych, ustawicznie podnoszą własne kwalifikacje, doskonalą i rozwijają posiadane umiejętności. Nauczyciele współdziałają z wychowankami w rozwijaniu przez nich własnych zainteresowań i możliwości intelektualnych, a także z rodzicami w ujednolicaniu oddziaływań wychowawczych.

Podejmują również działania dydaktyczne zgodne z przyjętą przez zespół przedszkolny zasadą: "Przedszkole przyjazne dziecku". Nauczyciele szanują indywidualność każdego dziecka i starają się zaspokoić jego potrzeby.

Nad jakością pracy zespołu pedagogicznego i administracyjno-gospodarczego czuwa dyrektor, który zawsze wspiera pracowników do podejmowania coraz to innych, nowych, twórczych, innowacyjnych i atrakcyjnych dla przedszkolaków metod i sposobów wyzwalania aktywności werbalnej, ruchowej, plastycznej i muzycznej.

Dyrekcja, nauczyciele i pracownicy dbają o pozytywny wizerunek placówki, wysoki poziom pracy dydaktyczno-wychowawczej oraz ciągłe podwyższanie jakości pracy oddziałów przedszkolnych.

Wszyscy pracownicy oddziałów przedszkolnych to ludzie, którzy kochają dzieci i potrafią nawiązać z przedszkolakami bliski, serdeczny, oparty na wzajemnym zaufaniu kontakt. Swoją pracę traktują jako powołanie, którym jest możliwość bycia uczestnikiem procesu twórczego rozwoju osobowości naszych wychowanków.

 

Oto nasze oddziały w fotografiach:

Sale dydaktyczne

       

       

 

Zajęcia

   

   

 

 

Szatnie

 

Stołówka

 

Łazienki

 

Leżakowanie

   

 

Plac zabaw

   

    

      

  

wolontariat1

sp

prz 

biblioteka.jpg     

ml

      

aa

galer

Free Joomla! template by L.THEME