Szkoła promująca zdrowie

Logo Szko_a Promujaca Zdrowie

 

W 2004r. otrzymaliśmy tytuł Szkoły Promującej Zdrowie.

 

 

 

 

 

Na tytuł złożyła się praca całej społeczności szkolnej w propagowaniu ekologicznego stylu życia. M.in. organizowane były co roku festyny ekologiczne pod hasłem "Jedna jest Ziemia, jak jedno Słońce" skupiające szkoły z gminy Wisznice. Każda z nich przedstawiała kompozycje ekologiczne oraz prezentację związaną z działaniami ekologicznymi mającymi miejsce w ich placówkach w roku ubiegłym. Poszczególne prezentacje rozdzielały akcenty muzyczno – słowne. Podczas imprezy odbywały się również konkursy związane z recyklingiem, a całość uroczystości kończyła się degustacją darów jesieni i wspólną zabawą. Głównym celem imprezy było uświadomienie dzieciom zagrożeń wynikających z niewłaściwego traktowania przez ludzi otaczającego nasz świata, a także korzyści wynikających z zachowań proekologicznych.

fe2fe6

Krótki rys historyczny projektu:

Ruch szkół promujących zdrowie rozwija się w Europie od 15 lat i obejmuje obecnie 43 kraje stowarzyszone w Europejskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie, którym wspólnie patronują Światowa Organizacja Zdrowia, Rada Europy i Komisja Europejska. Te trzy organizacje międzynarodowe wiążą z rozwojem tego ruchu nadzieje na lepszą jakość życia ludzi w zjednoczonej Europie. Polska znalazła się w gronie pierwszych ośmiu krajów, które zostały przyjęte do ESSzPZ już w 1992 r. Sekretariat Europejskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie mieści się w Holenderskim Instytucie Promocji Zdrowia i Profilaktyki Chorób.

 

Przyjęto, ze SzPZ ma trzy główne cechy:

 1. Edukacja zdrowotna jako nieodłączny element programu nauczania.
 2. Etos zdrowia w szkole – środowisko fizyczne i społeczne, atmosfera oraz polityka i organizacja, wspierające edukację zdrowotna i sprzyjające zdrowemu stylowi życia oraz dobremu samopoczuciu członków społeczności szkolnej.
 3. Współdziałanie z rodzicami i społecznością lokalną.

 

W Polsce koncepcja szkoły promującej zdrowie stale się rozwija. Przyjęto, że:

Szkoła:

 • Jest środowiskiem, którego społeczność nie tylko uczy się i pracuje , ale także żyje - nawiązuje kontakty z innymi, przeżywa porażki i sukcesy, odpoczywa, bawi się itp. Szkoła jest więc miejscem, w którym społeczność ma nie tylko wywiązywać się z obowiązków, ale także powinna dobrze się czuć.
 • Jest elementem środowiska lokalnego: oba te środowiska wzajemnie na siebie oddziałują.
 • Jest miejscem, które przygotowuje młodych ludzi nie tylko do następnego etapu edukacji, ale również do życia, w tym do dokonywania „zdrowych" wyborów.

Promująca:

 • Tworząca warunki (fizyczne i społeczne), sprzyjające ochronie i pomnażaniu zdrowia.
 • Umożliwiająca aktywne uczestnictwo społeczności szkolnej w działaniach na rzecz zdrowia.

Zdrowie:

 • Ma cztery wymiary: fizyczny, psychiczny, społeczny i duchowy, które powinny być w harmonii.
 • Decyduje o jakości życia ludzi obok wykształcenia i warunków ekonomicznych.

 

Cechy Szkoły Promującej Zdrowie:

 • Akceptuje fakt że zdrowie społeczności szkolnej może być tworzone przez połączenie edukacji zdrowotnej i innych działań, które podejmuje szkoła aby chronić i poprawić zdrowie wszystkich, którzy się w niej znajdują.
 • Troszczy się w równym stopniu o zdrowie pracowników i uczniów.
 • Uczniowie i pracownicy są świadomymi i aktywnymi uczestnikami procesu promocji zdrowia.
 • Edukacja zdrowotna ma określony czas w programie nauczania szkoły oraz w ramach nauczania poszczególnych przedmiotów.
 • Uwzględnia priorytety dotyczące zdrowia w „ukrytym" programie szkoły. Obejmuje to m.in: nacechowane szacunkiem relacje międzyludzkie, sprzyjające zdrowiu środowisko fizyczne i wyposażenie szkoły.
 • Tworzy rzeczywiste partnerstwo między szkołą, domem i społecznością lokalną.
 • Znajduje czas na dyskusje i upowszechnianie wartości, które głosi oraz wdraża je dożycia szkoły.
 • Zwraca uwagę nie tylko na treści ale także metody nauczania.
 • Akceptuje jako podstawową zasadę, potrzebę wzmacniania poczucia własnej wartości uczniów, rodziców i pracowników.
 • Dostarcza możliwości wyboru zajęć stymulujących rozwój uczniów, tak aby mogli oni doświadczać współuczestnictwa oraz sukcesu w czasie zajęć szkolnych i w czasie wolnym.
 • Zatrudnieni w szkole pracownicy służby zdrowia, pedagog, psycholog odgrywają istotną rolę w tworzeniu zdrowia przez odpowiednie świadczenia zdrowotne oraz pomoc psychologiczną i społeczną dla uczniów, rodziców i pracowników szkoły.
 • Pielęgniarka szkolna ( i inni zatrudnieni w szkole pracownicy służby zdrowia) uczestniczy czynnie w programie edukacji zdrowotnej.
 • Pracownicy szkoły i rodzice mają możliwości uczestniczenia w działaniach w zakresie edukacji zdrowotnej w ramach programu kształcenia pracowników oraz spotkań z rodzicami.
 • Zwraca uwagę na objawy i skutki nadmiernego stresu oraz podejmuje działania dla jego zmniejszenia oraz uczenia uczniów i pracowników radzenia sobie ze stresem.
 • Uznaje, że posiłki szkolne i artykuły spożywcze, dostępne w szkole, stanowią ważną role w promocji zdrowia członków społeczności szkolnej.

wolontariat1

sp

prz 

biblioteka.jpg     

ml

      

aa

galer

Free Joomla! template by L.THEME