Indywidualizacja nauczania w klasach I-III

źródło: www.wisznice.pl

Z dniem 1 sierpnia 2012 r. Gmina Wisznice rozpoczęła realizację projektu „Indywidualizacja nauczania w klasach I-III na terenie Gminy Wisznice" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych".

W związku z tym uczniowie klas I-III szkół podstawowych funkcjonujących na terenie Gminy mogą wziąć udział w dodatkowych, bezpłatnych zajęciach.

W Szkole Podstawowej w Wisznicach:

  • dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu i zagrożonych ryzykiem dysleksji – 2 grupy
  • dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych
  • logopedyczne
  • gimnastyka korekcyjna
  • rozwijające plastyczne – 2 grupy
  • rozwijające muzyczno-taneczne

Szczegółowe informacje o i dokumenty rekrutacyjne dostępne w szkole oraz w biurze projektu, które mieści się w Urzędzie Gminy Wisznice, ul. Rynek 35, 21-580 Wisznice, pok. 209. Szczegółowy regulamin projektu dostępny jest do pobrania tutaj.

Zapisów na zajęcia dokonuje dyrektor szkoły. Wraz z zapisem na zajęcia należy złożyć następujące dokumenty, wypełnione i podpisane przez opiekuna dziecka zgłaszającego udział w projekcie:

formularz zgłoszeniowy do pobrania

dane osobowe uczestnika projektu

deklaracja uczestnictwa w projekcie

oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

dodatkowe informacje o projekcie tutaj >>>

wolontariat1

sp

prz 

biblioteka.jpg     

ml

      

aa

galer

Free Joomla! template by L.THEME