Zadania uczniów kl. VIIb

Język polski

Matematyka

Język angielski

Język rosyjski

Historia

Chemia

Fizyka

Biologia

Geografia

Doradztwo zawodowe

Informatyka

Plastyka

Muzyka

Religia

Wychowanie fizyczne

 

Język polski: 

Lekcja 109 16.03.20

Temat: Analiza stylistyczna „Reduty Ordona” Adama Mickiewicza.

1. Przerysuj do zeszytu i uzupełnij tabelę dotyczącą środków poetyckich zastosowanych w utworze Reduta Ordona. Elementy oznaczone znakiem * są trudniejsze. Skorzystaj z niezbędnika na końcu podręcznika.

Środek stylistyczny Przykład z wiersza Określenie funkcji
hiperbola    
  i spójrzałem..., i widziałem  
nagromadzenie epitetów    
    dynamiczne przedstawienie walki
animizacja    
  anioł śmierci  
porównanie homeryckie    
czas teraźniejszy czasowników*    
    oddanie dźwięków toczącej się bitwy
  wionął, mogiła, wyłomy, rzecze*  

 

2. Zapisz brakujące informacje.

• Utwór Reduta Ordona napisany jest stylem ……………………………………………….….
………………………………………………..………………………………………….….…. .
•Liczne środki stylistyczne powodują, że tekst jest ……………………………………………
………………………………………………..…………………………………………….…. .
•Sceny batalistyczne opisane są w sposób ………………………………………………..……
………………………………………………..…………………………………………….…. .
3. Sporządź notatkę o Julianie Konstantym Ordonie i wyjaśnij, dlaczego Mickiewicz w wierszu uśmiercił bohatera.

 

Lekcja 110 17.03.2020
Temat: Kim był pułkownik?
1. Otwórz link i wykonaj polecenia https://epodreczniki.pl/a/kim-byl-pulkownik/DlJcUIheK 
2. Rozwiązania zadań nr 4,5,10 i 11 zapisz w zeszycie.
3. Ostatnie, 13. zadanie potraktuj jako pracę dla chętnych.
4. Zadania z zeszytu zostaną sprawdzone, gdy się spotkamy w szkole.
5. Czytaj lekturę obowiązkową „Quo vadis” Henryka Sienkiewicza. Jeśli nie masz tej powieści w biblioteczce, otwórz link i czytaj w Internecie. https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/quo-vadis.html 

 

Lekcja 111 18.03.20
Temat: Czy pragnienie bez tęsknoty jest możliwe do zrealizowania? Podr. s. 162

 1. Przeczytaj wiersz.
 2. Wysłuchaj
  .
 3. Zapisz odpowiedzi do zadań 1, 2, 3, 9 w zeszycie.
 4. Uzupełnij karty pracy 1 i 2 (wydrukuj lub przerysuj i uzupełnij w zeszycie).
 5. Zad. 12 s. 163. Napisz wypracowanie (ze wstępem, rozwinięciem i zakończeniem, akapitami), co najmniej 150 słów i wyślij do końca tygodnia – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 
 6. Ocen szukaj w dzienniku.

 

Lekcja 111 19.03.20
Temat: Henryk Sienkiewicz – między przeszłością, współczesnością a przyszłością. Podr. s. 168

 1. Przeczytaj informacje o pisarzu, obejrzyj reprodukcje, przeanalizuj oś czasu.
 2. Korzystając z różnych informacji zredaguj notatkę w formie schematu czy mapy myślowej o życiu i twórczości Sienkiewicza. Zawrzyj w niej między innymi odpowiedzi na pytania:
  a) Jakie utwory artysty uznaje się za najważniejsze w jego dorobku?
  b) Gdzie za granicą przebywał pisarz?
  c) Co oznacza stwierdzenie, ze pisarz tworzył „dla pokrzepienia serc”?
  d) Kiedy i za co artysta otrzymał Literacka Nagrodę Nobla?
  e) Co zainspirowało autora do napisania „Latarnika”?

 

Lekcja 112, 113 i 114 20.03.20, 23.-24.03.03.20
Temat: Emigracja – trudne doświadczenia Polaków pozbawionych bytu państwowego. Podr. s. 166

 1. Przeczytaj fragment lektury „Latarnik” H. Sienkiewicza z podręcznika lub troszeczkę dłuższą całość https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/latarnik.html Na tej stronie jest też dostępny audiobook.
 2. Zapisz zad. 1 s.168 w zeszycie.

 

Matematyka:

Temat: Wyrażenia algebraiczne i procenty. 17.03.2020r.

 1. Przeanalizuj przykłady; 1, 2, 3 s. 212-213
 2. Wykonaj zadania: 1, 2, 3, 4

 

Temat: Powtórzenie wiadomości - wyrażenia algebraiczne. 18.03.2020r.

 1. Zapisz temat i datę w zeszycie
 2. Wykonaj zadania 1 - 8 s.214.

 

Temat: Powtórzenie wiadomości - wyrażenia algebraiczne. 20.03.2020r.

 1. Zapisz temat i datę w zeszycie.
 2. Wykonaj zadania 2,5,6 strona 215.

 

Jezyk rosyjski:

Temat lekcji języka rosyjskiego do zapisania w zeszycie z datą 16.03.2020: Plany rówieśników z Rosji na weekend.

1. Przeczytaj tekst z podręcznika ćw. 1a str. 76
2. Zapisz w zeszycie następujące wyrażenia:
• weekend
• odpocząć
• odpoczywać
• nie mam planów
• w tym tygodniu
• dużo nauki
• 3 prace kontrolne
• pójdę na mecz
• jeszcze nie wiem
• super
• 2 bilety
• pójdziesz ze mną na mecz
• z przyjemnością.
3. Na podstawie tekstu i przy pomocy słowniczka z zeszytu ćwiczeń str.45 przetłumacz je na język rosyjski.
4. Dwukrotnie przesłuchaj nagrania tekstu na płycie (CD nagranie nr 59), śledząc wzrokiem odsłuchiwany tekst.
5. Naucz się czytać tekst.
6. Naucz się na pamięć słówek wypisanych w zeszycie.
7. Odpowiedz pisemnie w zeszycie na dwa pytania z podręcznika z ćw. 1b str. 76

Praca na ocenę do wysłania w jednym folderze pod adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  do dn. 18.03.20 (środa do godz. 16.00):

1. Nagraj telefonem plik dźwiękowy z wyuczoną przez Ciebie czytanką, opisz ten plik swoim nazwiskiem, pierwszą literą imienia, kl i nr 1a/76
2. Zrób zdjęcie notatki z zeszytu i ćw. 1b/76.

 

Temat: Ćwiczenia leksykalno-gramatyczne z działu 3 - powtórzenie. 19.03.2020r.

 1. Powtórz słownictwo z działu 3 zawarte w ćwiczeniach na stronie 24 oraz odmiany czasowników i konstrukcje gramatyczne z zeszytu o których mówiliśmy podczas realizacji działu 3.
 2. Przetłumacz na język rosyjski (w zeszycie) następujące wyrażenia i zdania:
  a) Ona ma 21 lat.
  b) Ile ty masz lat?
  c) Oni są rówieśnikami.
  d) Jak ty się nazywasz?
  e) W Niemczech mieszkają Niemcy a w Wielkiej Brytanii Anglicy.
  f) To jest mój młodszy brat.
  g) Dokąd się spieszysz?
  h) Dobrej nocy!
  i) Cieszę się, że Cie widzę.
  j) Jaka niespodzianka!
  k) Oczywiście że lubię marzyć.
  l) To jest moja walizka.
  m) On jest śmieszny i wesoły.
  n) Wkrótce będziemy rozmawiać i opowiadać o tym, czym sie zajmujemy.
  o) U mnie wszystko w porządku.
 3. Nie wysyłaj zdjęcia pracy.

 

Historia:

 1. Temat do zapisania w zeszycie: Świat w okresie I wojny światowej – powtórzenie wiadomości. (16.03-17.03.2020r.  - 2 godziny lekcyjne)
 2. Przypomnij wiadomości z podręcznika „Świat na drodze ku wojnie” oraz „Na frontach I wojny światowej” strony 156-168
 3. Zapoznaj się z zawartością strony https://epodreczniki.pl/a/dlaczego-wielka-dlaczego-swiatowa-wojna-1914-1918/DdNetKNu2
 4. Wykonaj wszystkie zawarte w tekście polecenia.
 5. Zadanie do wykonania w zeszycie przedmiotowym (przepisz również treść polecenia): Prof. Andrzej Chwalba w nagraniu umieszczonym na stronie epodręczniki.pl twierdzi, że Stany Zjednoczone były najważniejszym sojusznikiem ententy. Czy historyk ma rację? Dlaczego? Odpowiedź prześlij do 19 marca 2020r. na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 6. Zadanie dodatkowe: Przygotuj plakat na temat I wojny światowej oraz użytych w niej nowoczesnych technologii wojennych. Swoją pracę sfotografuj i wyślij pod adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do 19 marca 2020r. Po odwołaniu zawieszenia zajęć przynieś ją do szkoły.

 

Chemia: 

16.03. 2020

 1. Temat: Wodór – gaz o najmniejszej gęstości
 2. Przeczytaj temat 4.6 w podręczniku str 147 – 150
 3. Uzupełnij ćwiczenia 1,2,3,4,5 str 84, 85, 86
 4. Chętni Ćw 6 str 87
 5. W zeszycie napisz jakie właściwości i zastosowania ma wodór.

 

Temat: Zanieczyszczenia powietrza i jego ochrona. 18.03.2020

 1. Przeczytaj w podręczniku str 150-156
 2. warto skorzystać z https://epodreczniki.pl/a/zanieczyszczenia-powietrza/D5txt358T 
 3. oraz
   
 4. Uzupełnij ćwiczenia str 88-90
 5. W zeszycie wyjaśnij pojęcia: smog, efekt cieplarniany, dziura ozonowa, kwaśne opady.
 6. Zrób zdjęcie zeszytu i prześlij do 23 marca na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 
 7. Praca dla chętnych: zrób plakat, referat lub prezentacje na temat "Zanieczyszczenia powietrza i jego ochrona" - skorzystaj z różnych źródeł. Do 25 marca prześlij zdjęcia lub prezentacje Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

 

Fizyka:

Temat: Przyspieszenie w ruchu prostoliniowym jednostajnie przyspieszonym. 16.03.2020r.
Powtórzenie
1. Przypomnij sobie jaki ruch nazywamy prostoliniowym jednostajnie przyspieszonym oraz jaką wielkość nazywamy przyspieszeniem (notatka z zeszytu). Jak wyglądają wykresy zależności v(t) oraz a(t) w ruchu prostoliniowym jednostajnie przyspieszonym. Przypomnij sobie sposób zamiany jednostek prędkości.

Nowa treść
2. Przeczytaj temat z podręcznika "Przyspieszenie w ruchu prostoliniowym jednostajnie przyspieszonym" na stronach 121 -124 , możesz także zapoznać się z materiałami pomocniczymi przedstawionymi w linkach: https://epodreczniki.pl/a/ruch-zmienny-prostoliniowy-przyspieszenie-predkosc-srednia-i-chwilowa/Df9pgJhuh  oraz https://epodreczniki.pl/a/prad-elektryczny-i-jego-natezenie/DpaKXq7l5 

zwróć uwagę na:
a) sposób wyznaczania wartości przyspieszenia,
b) w jakich jednostkach podajemy wartość przyspieszenia
c) przeanalizuj przykłady z podręcznika 4.16, 4.17, 4.18, 4,19 i 4,20
d) wyjaśnij pojęcia "spadek swobodny" i "przyspieszenie ziemskie"
e) wyszukaj jaka jest wartość przyspieszenia ziemskiego
f) sporządź notatkę do zeszytu – podsumowanie (str. 125)

Podsumowanie
3. Na podstawie udostępnionego materiału i podręcznika proszę o zrobione zadań z podręcznika: od 1 do 5 na str. 125
Zrobione zadania odręcznie, podpisz, zrób zdjęcie i wyślij w formie załącznika na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  do 20.03.2020 r. w temacie maila należy wpisać "Przyspieszenie"

 

Temat: Droga w ruchu jednostajnie przyspieszonym

Powtórzenie

1. Przypomnij sobie co to prędkość chwilowa oraz jak obliczamy wartość przyspieszenia. Z zeszytu ćwiczeń wykonaj ćwiczenia 3 i 4 ze strony 59. Przypomnij sobie również wzory na obliczanie pól wielokątów np.: trójkąta, prostokąta czy trapezu.

Nowa treść

2. Przeczytaj temat z podręcznika "Droga w ruchu jednostajnie przyspieszonym"

na stronach 126, możesz także zapoznać się z materiałami pomocniczymi przedstawionymi w linku (zagadnienie 3)https://epodreczniki.pl/a/rysowanie-i-analiza-wykresow-zaleznosci-drogi-i-predkosci-od-czasu-w-ruchu-jednostajnie-przyspieszonym-prostoliniowym/DWs59aarC

zwróć uwagę na to:

 1. jakie zależności przedstawiają wykresy
 2. jakie figury zacieniowane są pod wykresami v(t)
 3. jak można obliczyć drogę w ruchu jednostajnie przyspieszonym
 4. sporządź krótką notatkę do zeszytu (przerysuj wykres ze str. 126, zapisz oznaczenia oraz zapisz wzór s= wyjaśniając co znaczą poszczególne literki.

Podsumowanie

3. Na podstawie udostępnionego materiału i podręcznika proszę o zrobione zadań z podręcznika:

1 na str. 127 dla chętnych zad 2 i 3 na str. 127

Osoby chętne mogą wysłać zrobione zadania odręcznie, podpisane, w formie załącznika na adres:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do 22.03.2020 r. w temacie maila należy wpisać "Droga*”

 

Biologia:

17.03.2020 lekcja nr 40

Temat: Funkcjonowanie oka. Wady wzroku

Przygotuj ustnie zagadnienia:

 • wyjaśnij różnicę między widzeniem z bliska i z daleka oraz w ciemności i przy świetle;
 • wymień wady wzroku;
 • wyjaśnij terminy: akomodacja oka, krótkowzroczność, dalekowzroczność, astygmatyzm;
 • określ najczęstsze przyczyny powstawania wad wzroku (krótkowzroczność, dalekowzroczność, astygmatyzm) i sposoby ich korygowania za pomocą soczewek;
 • wyjaśnij dostosowanie szkieł korekcyjnych do poszczególnych wad wzroku;
 • przedstaw zasady higieny narządu wzroku podczas czytania oraz pracy z komputerem;
 • uzasadnij potrzebę wykonywania okresowych badań kontrolnych wzroku.

Na podstawie opanowanych zagadnień wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń

Pomoce: podręcznik Biologia 7, zeszyt ćwiczeń

 

19.03.2020 lekcja nr 41

Temat: Ucho – narząd słuchu i równowagi

Przygotuj ustnie zagadnienia:

 • Elementy budowy ucha;
 • Funkcje elementów budowy ucha w odbieraniu bodźców dźwiękowych;
 • Jak przebiega fala dźwiękowa w uchu i powstają wrażenia słuchowe;
 • Rola ucha wewnętrznego jako narządu słuchu i równowagi;
 • Jak powstają wrażenia słuchowe;
 • Negatywny wpływ hałasu na zdrowie człowieka;
 • Uzasadnij konieczność higieny narządu słuchu;
 • Jaki jest związek budowy ucha z pełnioną funkcją.

Na podstawie opanowanych zagadnień wykonaj zadania w zeszycie ćwiczeń

Pomoce: podręcznik Biologia 7, zeszyt ćwiczeń

 

Geografia:

Temat: Energetyka w Polsce. 16 marca 2020r.
Powtórzenie z poprzedniej lekcji

 1. Przypomnij sobie cechy gospodarki centralnie planowanej i wolnorynkowej oraz produkty przemysłowe tworzone w Polsce (w zeszycie przedmiotowym i podręczniku str. 135-137)
 2. Upewnij się, że wykonałaś/łeś ćwiczenia w zeszycie ćwiczeń str. 84-85
  Nowe treści
 3. Na podstawie filmów
   
 4. wypisz w zeszycie alternatywne (odnawialne) źródła energii elektrycznej i cieplnej.
 5. Postaraj się samodzielnie wymienić konwencjonalne (nieodnawialne) źródła energii. Sprawdź, jak sobie poradziłaś/łeś porównując notatkę z infografiką w podręczniku, str. 138. Uzupełnij ewentualne braki.
 6. Wyszukaj w internecie, jak nazywają się elektrownie, w których źródłami energii jest stworzona powyżej lista. Dopisz do źródeł energii nazwy typów elektrowni.
 7. Zastanów się od czego zależy lokalizacja poszczególnych typów elektrowni. Przy każdym typie dopisz główny czynnik lokalizacji (źródło – podręcznik str. 138-141
 8. Dopisz po 2 miejsca lokalizacji do każdego typu elektrowni (na podstawie mapy w podręczniku str. 139 oraz przeczytanych treści), Spójrz, gdzie leżą największe elektrownie danego typu.

UWAGA
Zadania 3-7 powinny doprowadzić do powstania tabeli podobnej do poniższej
O-odnawialne, N - nieodnawialne źródło typ elektrowni czynnik lokalizacji miejsce lokalizacji

O-odnawialne, N - nieodnawialne źródło typ elektrowni czynnik lokalizacji miejsce lokalizacji
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

Podsumowanie

 1. Obejrzyj prezentację:
   
 2. Wykonaj ćwiczenia w zeszycie ćwiczeń str. 86-87

 

Dla chętnych Obejrzyj film o energetyce w Polsce

 

Konsultacje: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Temat: Gospodarka morska. 18 marca 2020
Powtórzenie
1. Przypomnienie wiadomości z działu Środowisko przyrodnicze Polski- polskie granice na morzu (podr. str. 23).
Nowe treści

 1. Najważniejsze polskie porty morskie – Uzupełnij mapę wybrzeża pod adresem https://learningapps.org/1265373 Każda czerwona kropka to obiekt z listy do wyboru. Skorzystaj z mapy wybrzeża polskiego w atlasie.
 2. Za pomocą podręcznika i filmu Polska morska
 3. poszukaj odpowiedzi na pytania: Jakie korzyści daje Polsce dostęp do Morza Bałtyckiego. Czym zajmują się obecnie polskie stocznie? Odpowiedzi zapisz w zeszycie.
 4. Odczytaj dane z wykresu na str. 143 Jakie ładunki dominują w poszczególnych portach morskich?
 5. Obejrzyj film Ostatni prawdziwi rybacy.
 6. Z jakim problemem borykają się polscy rybacy? Jakie ryby poławiane są na Bałtyku? (analiza wykresu na str.144).
 7. Zastanów się, jakie są perspektywy (przyszłość) rozwoju gospodarki morskiej w Polsce (na podstawie filmu Polska morska). Odpowiedź (w postaci załącznika do e-maila) wyślij do 24 marca na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. koniecznie z własnym imieniem i nazwiskiem w dokumencie.

Podsumowanie

 1. Obejrzyj prezentację https://www.slideshare.net/jantaczynski/0807-gospodarka-morska-45254132, rozwiąż zadania, które w niej występują.
 2. Wypełnij w zeszycie ćwiczeń ćwiczenia 1-4 na str. 88-89

 

Doradztwo zawodowe:

UWAGA

Byłoby dobrze, gdybyś wykonywał zadania wspólnie z innymi osobami z Twojej klasy np. z pomocą mediów społecznościowych i wymieniał się informacjami.

Temat: Zdolności i uzdolnienia. 18 marca 2020r.

Cele:

uzasadnienie znaczenia zdolności dla rozwoju osobistego i zawodowego, identyfikacja własnych zdolności w odniesieniu do rynku pracy

Zadania:

 1. Skorzystaj z Wikipedii lub innej encyklopedii internetowej w wyszukaniu znaczenia terminów: „zdolności”, „uzdolnienia”, „talent”.
 2. Na oddzielnych kartkach wypisz 2-3 zdolności, które u siebie zaobserwowałeś (UWAGA jeśli możesz – poproś rodziców lub znajomych żeby to oni napisali Ci Twoje zdolności). Podziel się informacjami z innymi, porównajcie, czy Wasze zdolności są wyjątkowe, czy tworzycie grupę osób o takiej samej zdolności.
 3. Spróbuj odpowiedzieć na pytania: Do czego w życiu są potrzebne zdolności? Co można zrobić, aby rozwijać swoje zdolności? Podyskutuj na ten temat z rówieśnikami.
 4. Do zdolności dopisz jak najwięcej zawodów, w których mogą być one wykorzystane.
 5. Zastanów się, jakie znaczenie mają zdolności dla wyboru szkoły, zawodu?
 6. Obejrzyj film
   
 7. Uśmiechnij się

Jeśli potrzebne Ci konsultacje: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Informatyka:

16 marca 2020 
Temat: Programowanie w Logo powtórzenie
1. W języku Logo napisz program, za pomocą którego żółw narysuje poniższy obrazek. Użyj procedur, jeśli potrafisz.
2. Wyślij kod w dokumencie tekstowym (może być plik Notatnika) do 20 marca br. na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  Upewnij się, że praca jest podpisana. Praca będzie oceniona (dokładność, liczba poleceń, umiejętność stosowania procedur, myślenie algorytmiczne – pomysł rozwiązania).

1

Pomoc
Spróbuj wykonać figurę w programie a następnie przepisać kod.
1. Korzystaj z poleceń języka Logo w podręczniku lub internecie https://logo.oeiizk.waw.pl/materialy/02_slowniczekGrafika.pdf
2. Program Logomocja (bezpłatny – do zainstalowania)
https://logo.oeiizk.waw.pl/index.php?sr=demo - wersja demonstracyjna Imagine w języku polskim

 

Plastyka:

tematy od 16-27.03

Analiza dzieł sztuki.

 1. Zapoznać się z treścią str.52-55.
 2. Wykonać pracę plastyczną "Mój wymarzony dom"-format A-3, kolorowa kartka - wykorzystaj materiały o różnej fakturze (tektura,materiał,folia, sznurek).

Elementy formy dzieła sztuki.

 1. Zapoznać się z treścią str. 56-58.
 2. Wykonać pracę plastyczną "Kwiaty w wazonie"- format A-3 lub A-2, technika pastelowa.

  UWAGA - wszystkie prace plastyczne będą ocenione po okresie kwarantanny i powrocie na zajęcia w szkole.

 

Muzyka:

Temat do zapisania w zeszycie: Orkiestra symfoniczna i nie tylko…. 

Orkiestra i jej rodzaje Podręcznik str. 92-95

Na podstawie wiadomości zawartych w podręczniku wyjaśnij w zeszycie:
Co to jest orkiestra symfoniczna?
Jakie grupy instrumentów wchodzą w jej skład?

Linki do utworów, które proszę wysłuchać do danego tematu lekcji i odpowiedzieć na pytania do tych utworów. Pytania znajdziecie w podręczniku str. 92 i 93.


Informacje dodatkowe: 

 • Orkiestra symfoniczna występuje na estradzie, a nie na scenie. Podczas przedstawienia operowego lub baletowego orkiestra znajduje się pod sceną.
 • Dawniej dyrygent zamiast batuty używał nut zwiniętych w rulon. Potem dyrygowano długą laską zakończoną szpikulcem, którą dyrygent wystukiwał rytm o podłogę. Z tym obyczajem wiąże się tragiczna historia. Jean-Baptiste Lully – kompozytor i dyrygent – prowadził orkiestrę za pomocą batuty w formie laski i metalowym szpikulcem trafił w swoją stopę. W ranę wdało się zakażenie, w wyniku którego Lully zmarł. Dopiero na początku XIX w. zaczęto używać znanej dziś pałeczki. Jeśli orkiestrą dyrygował pierwszy skrzypek (miał to w zwyczaju np. J. Strauss), rolę batuty pełnił smyczek. 
 • W dawnych czasach dyrygent stał przodem do widowni, ponieważ w koncertach często uczestniczyły różne ważne osobistości, do których nie wypadało stawać tyłem.

Pobierz kartę pracy tutaj >>> uzupełnij i prześlij na mailaTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

 

Religia:

Temat: Rzeczpospolita Obojga Narodów krajem tolerancji religijnej. 17.03.2020r.

 1. Przeczytaj temat z podręcznika str. 130
 2. Zapisz temat w zeszycie.
 3. Wyjaśnij pojęcie: „tolerancja religijna”.
 4. Pomódl się za siebie, rodziców i bliskich.

 

Zadania do wykonania do 25.03.2020 r.

Temat: Unia brzeska.

 1. Przeczytaj temat z podręcznika.
 2. Zapisz temat w zeszycie.
 3. Zrób krótką notatkę.

 

Temat: Kościół Polski w okresie niewoli narodowej.

 1. Przeczytaj temat z podręcznika.
 2. Zapisz temat w zeszycie.
 3. Zrób krótką notatkę.

 

Temat: Sprawy Ojczyzny traktuję jak własne.

 1. Przeczytaj temat z podręcznika.
 2. Zapisz temat w zeszycie.
 3. Zrób krótką notatkę.

 

Wychowanie fizyczne:

 1. Aktywnie spędzaj czas wolny możesz w tym celu wykorzysać proste ćwiczenia, które znasz z lekcji wf. Przykłady poniżej. Jeżeli masz możliwość wykorzystaj przybory które posiadasz w domu np.stół do tenisa, stepper, rowerek treningowy i in.
 2. Dla chętnych
  Obejrzyj i przeanalizuj na podstawie meczu o 3 miejsce na Mistrzostwa Świata w Piłce Ręcznej 2015 Qatar Polska vs Hiszpania- elementy techniki i taktyki gry w piłkę ręczną:
  • podania i chwyty piłki,
  • poruszanie się po boisku,
  • technikę i momenty kozłowania piłki,
  • gra strefą 6-0, 5-1,
  • rozgrywanie ataku pozycyjnego i ataku szybkiego.

 

przykłady ćwiczeń do pobrania w wersji pdf

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych 2021/2022

koronawirus

ml

      

Please publish modules in offcanvas position.

Free Joomla! template by L.THEME