Zadania uczniów kl. VIIIa

Język polski

Matematyka

Język angielski

Język rosyjski

Historia

Chemia

Fizyka

Biologia

Geografia

Informatyka

Edukacja dla bezpieczeństwa

Wiedza o społeczeństwie

Religia

Wychowanie fizyczne

Ciekawe strony

 

Język polski:

Temat lekcji: Części zdania – przypomnienie i utrwalenie wiadomości. (poniedziałek)

Obejrzyj prezentację: https://www.bing.com/videos/search?q=cz%c4%99%c5%9bci+zaania+-film&qpvt=cz%c4%99%c5%9bci+zaania+-film&view=detail&mid=B9B38FC70F561AED4B28B9B38FC70F561AED4B28&&FORM=VRDGAR&ru=%2Fvideos%2Fsearch%3Fq%3Dcz%25c4%2599%25c5%259bci%2Bzaania%2B-film%26qpvt%3Dcz%25c4%2599%25c5%259bci%2Bzaania%2B-film%26FORM%3DVDRE

Wykonaj ćw. 4, 5, 6a, str. 210 oraz ćw. 7 – 10, str. 211 i prześlij na maila.

 

Temat lekcji: Scenariusz filmowy. (wtorek)

Zapoznaj się z materiałem z podręcznika str. 201 – 202 oraz

Wykonaj ćw. 4, str. 213 i proszę, prześlij na maila – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Temat lekcji: Zdania złożone i wielokrotnie złożone – przypomnienie i utrwalenie wiadomości.

 1. Materiał w podręczniku str. 212 – 216, obejrzyj prezentacje:  
 2. Poćwicz https://epodreczniki.pl/a/zdanie-zlozone-wspolrzednie-a-zdania-zlozone-podrzednie/D15NBNgNG
 3. https://epodreczniki.pl/a/jak-opisywac-wypowiedzenie-wielokrotnie-zlozone/D41rQ0YbF
 4. Zeszyt ćwiczeń – str. 48 - 50

 

Temat lekcji: Zdania złożone i wielokrotnie złożone – ćwiczenia.

- ćw. 2 i 3, str. 213

- ćw. 4, str. 214

- ćw. 6, 7 i sporządź wykresy, 9, str. 215

- ćw. 10 i 11, sporządź wykresy przekształconych zdań, str. 216

Odpowiedzi wyślij na maila.

 

Temat lekcji: Moralność a prawo – Suzanne Collins „Igrzyska śmierci”.

1.obejrzyj film - https://www.cda.pl/video/2470157db

2.przeczytaj fragment powieści zamieszczony w podręczniku str. 186 – 189

3.ćw. 1 – 6, str. 189

4. ćw. 3, 5 i 6 wyślij na maila do 24 marca

 

Matematyka: 

Temat: „Powtórzenie wiadomości ze szkoły podstawowej – praktyczna matematyka” (temat na 2 jednostki lekcyjne: wtorek 17 marca i zajęcia rozwijające 17 marca)
- Analiza teorii ze strony 226 podręcznika.
- Obejrzenie filmu na www.pistacja.tv  dla klas IV – VI
a) „Czas”,
b) „Skala”
c) „Obliczenia praktyczne – prędkość, droga, czas”
- Zadania do zrealizowania: 1- 19/226 - 227 z podręcznika.

 

Temat: „Powtórzenie wiadomości ze szkoły podstawowej – procenty” (temat na 2 jednostki lekcyjne: środa 18 marca i czwartek 19 marca)

 1. Analiza teorii ze strony 230 podręcznika.
 2. Obejrzenie filmu na www.pistacja.tv  „Procenty” dla klas VII –VIII (6 filmów)
 3. Zadania do zrealizowania: 1- 20/231 - 233 z podręcznika oraz zadania powtórzeniowe OKE umieszczone na stronie szkoły.

 

Temat: „Powtórzenie wiadomości ze szkoły podstawowej – potęgi” (temat na 2 jednostki lekcyjne: piątek 20 marca i wtorek 23 marca)

 1. Analiza teorii ze strony 234 podręcznika.
 2. Obejrzenie filmu na www.pistacja.tv  „Potęgi o wyniku naturalnym” dla klas VII –VIII (12 filmów)
 3. Zadania do zrealizowania: 1- 17/234 - 235 z podręcznika oraz zadania powtórzeniowe OKE umieszczone na stronie szkoły.

 

Język angielski:

3 lekcje na tydzień 16.03.-20.03.2020r.

Temat: Passive Voice. Strona bierna. 

(strona bierna w czasach: present simple, past simple, future simple)

 1. Obejrzyj film na YouTube:
 2. Wykonaj zadania na stronie: https://www.ang.pl/cwiczenia/930/strona-bierna-czasy-simple
 3. Wykonaj zadania na stronie: https://anglobook.pl/strona-bierna/cwiczenia-strona-bierna/passive-voice-test-no-1
 4. Wszystkie odpowiedzi zapisujecie w zeszytach.


Temat: Thanking, requests, offering help.

 1. Repetytorium, str. 81: Przeczytaj wiadomości na górze strony i wykonaj zadania 2,3,4.


Temat: Saint Patrick's Day

 1. Przeczytaj wiadomości na stronie: https://www.vocabulary.cl/english/saint-patricks-day.htm 
 2. Zagraj: https://www.vocabulary.cl/english-games/saint-patricks-day.htm 

Good luck and have fun!

 

Język rosyjski:

Temat: Улыбка тебе к лицу! – opisywanie wyglądu zewnętrznego. 16.03.2020r.

 1. Proszę o przypomnienie słownictwa związanego z garderobą.
 2. Zapoznaj się ze słownictwem ćwiczenie 1/73 podręcznik, następnie przepisz do zeszytu i przetłumacz. Wyrazy niezrozumiałe poszukaj w słowniczku na końcu podręcznika lub w zeszycie ćwiczeń str.40.
 3. Wysłuchaj nagrania ćwiczenie 2/73 (CD nr 36) i udziel odpowiedzi na pytania.
 4. Zadania do wykonania w zeszycie ćwiczeń 1,2,3 ze strony 37-38.
 5. Wykonaj zadanie na zaliczenie ćwiczenie 3/73 podręcznik (jedna osoba do wyboru) do 20.03.2020r. na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Temat: У тебя такие блестящие глаза! – komplementy, ćwiczenia powtórzeniowe. 20.03.2020r.

 1. Wysłuchaj wypowiedzi ćw.4a/73 (CD nagranie 37), a następnie wykonaj ćwiczenie 4b/74.
 2. Przeczytaj wypowiedź 4в/74 i podkreśl wszystkie komplementy, a następnie wypisz je do zeszytu.
 3. Przypomnij sobie nazwy części twarzy (pomoże Ci w tym ćw.6a/74), a następnie przepisz do zeszytu na kolorowo ćw.6b/75 w liczbie pojedynczej i mnogiej oraz je zapamiętaj.
 4. Obejrzyj filmik na youtube (Opis wyglądu), a następnie wykonaj ćw.4.5 ze str.38 zeszyt ćwiczeń.
 5. Adres do filmiku na youtube: https://youtu.be/ADcCxEWzdG4 

 

Historia:

Temat do zapisania w zeszycie z datą 16 III 2020: Powojenna odbudowa
Przypomnij:

 1. Działalność podziemia antykomunistycznego w powojennej Polsce (166-167)
 2. Najważniejsi dowódcy oddziałów partyzanckich walczących z władzami komunistycznymi
 3. Przebieg wschodniej granicy Polski
 4. Wymień obszary przyznane Polsce na konferencji w Poczdamie (mapa str.168)

Na podstawie informacji z podręcznika odpowiedz na pytania pisemnie w zeszycie (z wykonanych zadań wyślij zdjęcie na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) do19 III 2020 do godz.20.00

 1. W jaki sposób przebiegało zagospodarowanie Ziem Odzyskanych? (str.172-173)
 2. Na czym polegała nacjonalizacja przemysłu i handlu? (str. 175)
 3. Przedstaw ekonomiczne i społeczne skutki reformy rolnej. (str.174)
 4. Wymień założenia planu trzyletniego (str.175)

Wykonaj ćwiczenia ze strony https://docwiczenia kod/H82TFC odpowiedź prześlij do 19 III 2020 do godz.20.00

17 III 2020 Temat do zapisania w zeszycie: Polska w czasach stalinizmu.
Przypomnij (str.163):

 1. Kiedy odbyły się wybory do sejmu ustawodawczego?
 2. Kto został prezydentem Polski?
 3. Kiedy uchwalono mała konstytucję, jakie były jej główne założenia?

Zapoznaj się z tekstem w podręczniku str. 176-181, pisemnie w zeszycie odpowiedz na pytania, z wykonanych zadań wyślij zdjęcie do na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  do 20 III 2020, godz.20.00

 1. Wypisz zmiany gospodarcze wprowadzone przez komunistów, podaj ich skutki.
 2. Wykonaj polecenie 1 i 3 str.181.
 3. Napisz w jaki sposób przebiegała walka komunistów z kościołem katolickim

Zapoznaj się z zawartością strony https://epodreczniki.pl/ksztalcenie-ogolne/szkola-podstawowa/historia  Materiał Co by zobaczył miś Wojtek w Polsce rządzonej przez komunistów? Wykonaj wszystkie zadania.

 

Chemia:

Temat: Kwasy tłuszczowe

 1. Przeczytaj temat str 175-180.
 2. Warto skorzystać z https://epodreczniki.pl/a/wyzsze-kwasy-karboksylowe/D2rR5J162 oraz od 46 min do 52 min 
 3.   
 4. W zeszycie napisz wzory sumaryczne kwasów: palmitynowego, stearynowego i oleinowego. 
 5. Rozwiąż zadanie 1 i 2 str 180 w zeszycie.
 6. Zdjęcia zeszytu proszę przesłać do 18 marca na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 
 7. Wykonaj ćwiczenia w zeszycie ćwiczeń; Ćw 1,2 str 82, Ćw 3,4,5 Str 83

 

Temat: Sole kwasów karboksylowych. 18.03.2020

 1. Przeczytaj temat 10.4 Sole kwasów karboksylowych str 181-184
 2. Zapisz w zeszycie:

a) Jakie zastosowanie maja mrówczany i octany?

b) Co to jest mydło?

c) Reakcja otrzymywania palmitynianu sodu ( mydło sodowe) i palmitynianu potasu (mydło potasowe)

d) Zad 1i 2 str 184 oraz wykonaj doświadczenie

 1. Zdjęcie zeszytu proszę przesłać do 23 marca na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 2. Uzupełnij ćwiczenia str 85 ,86

 

Fizyka:

Temat: Natężenie prądu elektrycznego. 16.03.2020r.
Powtórzenie
1. Przypomnij sobie co to jest prąd elektryczny? Jakie elementy wchodzą w skład obwodu elektrycznego?, Wymień przykłady odbiorników? W jakim kierunku na schematach obwodów zaznaczamy kierunek przepływu prądu?

Nowa treść
2. Przeczytaj temat z podręcznika "Natężenie prądu elektrycznego" na stronach 111 -114 , możesz także zapoznać się z materiałami pomocniczymi przedstawionymi w linku: https://epodreczniki.pl/a/prad-elektryczny-i-jego-natezenie/DpaKXq7l5 

zwróć uwagę na:
a) sposób wyznaczania natężenia prądu
b) jednostki w jakich się wyraża się natężenie prądu,
c) przemyśl o czym informuje nas natężenie prądu
d) przeanalizuj przykłady z podręcznika 10.1, 10.2
e) jakim przyrządem mierzymy natężenie prądu?
f) czym jest amperosekunda (As) lub amperogodzina (Ah)
g) sporządź notatkę do zeszytu – podsumowanie (str. 114)

Podsumowanie
3. Na podstawie udostępnionego materiału i podręcznika proszę o zrobione zadań z podręcznika: zad 1 i 2 str. 114 oraz 3,4, 5 ,7 i 8 na str.115

Zrobione zadania odręcznie, podpisz, zrób zdjęcie i wyślij w formie załącznika na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  do 20.03.2020 r. w temacie maila należy wpisać "Natężenie prądu elektrycznego ".

 

Temat: Opór elektryczny przewodnika.

Powtórzenie

 1. Przypomnij sobie Jak obliczamy napięcie? Czym jest natężenie prądu? W jakich jednostkach wyrażamy te wielkości fizyczne? Jakie przyrządy pomiarowe służą do pomiaru tych wielkości fizycznych. W ramach powtórzenia proszę o uzupełnienie w ćwiczeniach zad 2 i 3 str. 56, zad. 4 i 5 str. 57 oraz zad. 9 str.58

Nowa treść

 1. Przeczytaj temat z podręcznika "Opór elektryczny przewodnika" na stronach 116 -119 , możesz także zapoznać się z materiałami pomocniczymi przedstawionymi w linku: https://epodreczniki.pl/a/prawo-ohma-i-opor-elektryczny/Da9xyUYt7


zwróć uwagę na:

 1. zależność między natężeniem a napięciem
 2. jak wygląda wykres zależności I(U)
 3. czym jest opór elektryczny i w jaki sposób się go oblicza?
 4. przeanalizuj przykład z podręcznika 10.3
 5. czy wszystkie odbiorniki mają ten sam opór elektryczny?
 6. sporządź notatkę do zeszytu – można podsumowanie (str. 120)

Podsumowanie

3. Na podstawie udostępnionego materiału i podręcznika proszę o zrobione zadań z podręcznika: zad 3 i 4 str. 120 oraz dla chętnych 5, 6 i 7 na str. 121

Zrobione zadania odręcznie, podpisz, zrób zdjęcie i wyślij w formie załącznika na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do 22.03.2020 r. w temacie maila należy wpisać "Opór elektryczny".

 

Biologia:

Na poniedziałek, 16 marca

 • W szkole w grupach uzupełnialiście tabelkę dotyczącą przystosowań do pobierania pokarmu i przystosowań ofiar. Prześlijcie sobie na grupie to co wspólnie wypracowaliście i dokończcie tabelę (wklejcie ją do zeszytu).
 • Przeczytaj tekst w podręczniku str 110-116 i wykonaj zadanie 1,2 w zeszycie ćwiczeń (str.44)
 • Skorzystaj z informacji zamieszczonej na stronie https://epodreczniki.pl/a/zjadajacy-i-zjadani/D17dzZ3q5  (zjadający i zjadani)

 

Geografia:

Uwaga, warto wykonywać zadania terminowo, dzięki temu uczycie się. Proszę wysyłać tylko te zadania, przy których jest napisane „Wyślij”. Pozostałe będą sprawdzone po naszym powrocie do szkoły. W przypadku większości prac będzie możliwe wysyłanie plików dokumentu tekstowego. Jeśli będą potrzebne zdjęcia – na pewno będzie to w poleceniu.

Temat: Tornada i cyklony tropikalne w Ameryce Północnej. 18 marca
Powtórzenie

 1. Przypomnij sobie ukształtowanie powierzchni, krainy geograficzne i zasięg stref klimatycznych w Ameryce Północnej.
 2. Pograj do prawidłowego wypełnienia około 20 krain Ameryki Północnej i około 25 Ameryki Południowej:
  https://www.purposegames.com/game/ameryka-polnocna-krainy-geograficzne-game 
  https://www.purposegames.com/game/ameryka-poludniowa-krainy-geograficzne-game

Nowe treści

 1. Obejrzyj w zapisanej kolejności
 2. Za pomocą obejrzanych filmów i podręcznika strony 110 i 112 porównaj sposób powstawania tornad i cyklonów. Porównanie wpisz do zeszytu, podkreśl różnice.
 3. Wymień w punktach w zeszycie skutki tornad i cyklonów oraz nazwy stosowane dla tajfunów w różnych regionach świata (film i podręcznik str. 112 i 114). Uwaga – nie przepisuj tabel!
 4. W podręczniku str. 111 obejrzyj na mapie zasięg Alei Tornad. Sprawdź, które to krainy geograficzne.

Podsumowanie

 1. Wypełnij ćwiczenia w zeszycie ćwiczeń str. 50 – 51

Dla chętnych
Wypełnij ćwiczenie 6 str. 52 w zeszycie ćwiczeń

 

Informatyka:

20 marca 2020r.
Projekt „Moja gmina” zostanie sprawdzony na forum klasy po powrocie do szkoły. Jeśli z jakiś powodów prezentacje nie są skończone, to macie po prostu więcej czasu. Na pewno musiały być skończone ankiety. Dalsza ewentualna praca może odbywać się w chmurze. Przypominam, sprawdzane: animacje, grafika własna, prezentacja, wykonanie, opracowanie i wykorzystanie badań własnych.


Temat: Wprowadzenie do programowania w języku C++

 1. Obejrzyj tutorial
 2. Zainstaluj na swoim komputerze pełną wersję (z kompilatorem) CodeBlocks, sprawdź, czy wszystko działa.

Uwaga: W tutorialu jest źródło i instrukcja instalacji oraz możliwa korekta błędów w instalacji i sprawdzenie pierwszego programu (startowego - Hello World)napisanego w C++

Konsultacje: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  8:00-14:30

 

Edukacja dla bezpieczeństwa:

Przypomnij algorytm postępowania ratowniczego :
a) z osobą nieprzytomną oddychającą
b) z osoba nieprzytomną nieoddychającą
Pozdrawiam i powodzenia życzę.

 

Wiedza o społeczeństwie:

16 marca 2020
Temat: Organizacje pozarządowe cz. 1
1. Powtórzenie:
a) Odpowiedz pisemnie w zeszycie na pytania 4, 5,6 str. 151 ( podręcznik),
b) Przypomnij, na czym polega konstytucyjna zasada pluralizmu politycznego – Konstytucja RP art. 12 oraz art. 58-59.
Nowe treści
2. Obejrzyj film

Pamiętaj, że został on opublikowany w 2013 r.
Przeczytaj tekst w podręczniku str. 152-153.
3. W zeszycie odpowiedz na pytania:
a) co znaczy termin „społeczeństwo obywatelskie”
b) czym różni się stowarzyszenie od fundacji (4 różnice)
4. Zastanów się po co są tworzone organizacje pozarządowe.
5. Praca z wykresem str. 153
a) Odczytaj z wykresu w jakich latach najbardziej wzrosła liczba obywateli przekazujących 1% podatku organizacjom pożytku publicznego
b) zastanów się, co wpłynęło na tak duży wzrost osób przekazujących 1% podatku i przekazanych środków w latach 2006-2015
Podsumowanie
6. Wykonaj ćwiczenia 1 i 2 str. 156 w podręczniku.
7. Przeczytaj dane statystyczne dotyczące organizacji pozarządowych na stronie https://fakty.ngo.pl/
Dla chętnych
Obejrzyj film

Zastanów się, w jakiej organizacji pozarządowej mógłbyś działać.
Praca domowa
8. Wykonaj (na ocenę) ćwiczenie 3 str 157 w podręczniku. Odpowiedzi prześlij do 19 marca na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Pamiętaj o podpisaniu odpowiedzi imieniem i nazwiskiem.

 

20 marca 2020r.
Temat: Organizacje obywatelskie cz. 2
Powtórzenie

Przypomnij sobie charakterystykę i kierunek działań organizacji pozarządowych. Podaj 3 przykłady organizacji pozarządowych.

Nowe treści

 1. Obejrzyj film
 2. Na jego podstawie zapisz w zeszycie definicję wolontariatu oraz korzyści z takiego działania. Zastanów się czy Ty możesz być wolontariuszem.
 3. Porównaj swoje notatki z tekstem w punktorach (w podręczniku) na str. 154, jeśli czegoś nie ująłeś - dopisz.
 4. Obejrzyj film
 5. Zastanów się, czy wiesz po co jest się harcerzem? Jakie znasz organizacje harcerskie?
 6. Przeczytaj z podręcznika str. 155 definicję i prawa związków zawodowych
 7. Wypisz w zeszycie nazwy poznanych związków zawodowych

Uwaga: żadnego z powyższych zadań nie wysyłaj. Jeśli masz pytania: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 8:00-14:30

Dla chętnych

Do obejrzenia różnice pomiędzy tradycjami obozowymi Związku Harcerstwa Polskiego i Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, według jednej z uczestniczek obozów.

 

Religia:

Temat: Gromadzić się by, rozważać słowo Pana. 16.03.2020r.

 1. Przeczytaj temat z podręcznika, str. 107.
 2. Zapisz temat w zeszycie.
 3. Napisz, co to jest „Lekcjonarz”?
 4. Przeczytaj dowolny fragm. Pisma Świętego, zastanawiając się, co chce Ci powiedzieć Bóg.
 5. Pomódl się za siebie, rodziców i bliskich.

 

Zadania do wykonania do 25.03.2020 r.

Temat: Jakość wspólnoty a jakość mojej modlitwy.

 1. Przeczytaj temat z podręcznika.
 2. Zapisz temat w zeszycie.
 3. Zrób krótką notatkę.

 

Temat: Po co jest piękno? Sztuka sakralna.

 1. Przeczytaj temat z podręcznika.
 2. Zapisz temat w zeszycie.
 3. Zrób krótką notatkę.

 

Temat: Powtórzenie wiadomości – Rozdział IV.

 1. Utrwal swoją wiedzę z Rozdziału IV.

 

Wychowanie fizyczne:

 1. Aktywnie spędzaj czas wolny możesz w tym celu wykorzysać proste ćwiczenia, które znasz z lekcji wf. Przykłady poniżej. Jeżeli masz możliwość wykorzystaj przybory które posiadasz w domu np.stół do tenisa, stepper, rowerek treningowy i in.
 2. Dla chętnych
  Obejrzyj i przeanalizuj na podstawie meczu o 3 miejsce na Mistrzostwa Świata w Piłce Ręcznej 2015 Qatar Polska vs Hiszpania- elementy techniki i taktyki gry w piłkę ręczną:
  • podania i chwyty piłki,
  • poruszanie się po boisku,
  • technikę i momenty kozłowania piłki,
  • gra strefą 6-0, 5-1,
  • rozgrywanie ataku pozycyjnego i ataku szybkiego.

 

przykłady ćwiczeń do pobrania w wersji pdf

 

Ciekawe strony:

Z myślą o wszystkich, którzy w najbliższych tygodniach będą realizować program nauczania poza szkołą Pi-stacja zaplanowała darmowe webinary powtórkowe dla ósmoklasistów poniżej szczegółowy harmonogram:

Ósmoklasiści:

Wszystkie spotkania o godz. 19.00.
19 marca - https://youtu.be/e4JdOzkk7YI
26 marca - https://youtu.be/OunQ6Zg1UWs
2 kwietnia - https://youtu.be/CyT4zfKupeE
7 kwietnia - https://youtu.be/bze0cM-FbRk
16 kwietnia - https://youtu.be/0Ace5wW4NBM
Dołącz do wydarzenia na FB: https://www.facebook.com/events/2921056361270986/

Aby wziąć udział w powtórce online nie trzeba się rejestrować, wystarczy punktualnie zjawić się na kanale YouTube.com/PistacjaMatematyka klikając na link wskazany przy wybranym terminie. W trakcie godzinnych spotkań zespół Pi-stacji będzie na żywo rozwiązywać zadania egzaminacyjne sprawiające uczniom najwięcej trudności.

Jakie tematy pojawią się na powtórkach?

Ósmoklasiści będą mieli okazję powtórzyć procenty, pierwiastki, potęgi, zadania tekstowe, dowody czy geometrię przestrzenną. Już teraz więcej „pewniaków egzaminacyjnych” znajdziesz w artykule na stronie Pi-stacji  http://bit.ly/38NBvO2

Szukasz materiałów do samodzielnej nauki matematyki, ale nie jesteś ósmoklasistą ani maturzystą? Na www.pistacja.tv czeka na Ciebie ponad 600 darmowych wideolekcji. Interesujący Cię temat możesz wyszukać za pomocą lupki lub po wybraniu etapu edukacyjnego w zakładce „Podstawa programowa”.

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych 2021/2022

koronawirus

ml

      

Please publish modules in offcanvas position.

Free Joomla! template by L.THEME