Zakończenie

Szkoła Podstawowa w Wisznicach zmieniała się z upływem lat. Na przestrzeni wieków zmagała się ze zmianą sytuacji politycznej i gospodarczej. Od XVIIw. w Wisznicach działała szkoła parafialna kształcąca jedynie chłopców. Polska - targana niepokojami wojen i najazdami sąsiadów, zmieniała się, a wraz z nią nasza „mała Ojczyzna”. Edukacja była jednym z filarów utrzymania polskości, ale też kartą przetargową wśród zaborców. Rusyfikacja na tym terenie zmierzała do zaniku kultury i języka polskiego. Pomimo nacisku ze strony sfery rządzącej, szkoła rosyjska w Wisznicach nie przyniosła oczekiwanych rezultatów. Mieszkańcy aktywnie włączali się do organizacji patriotycznych, podnosili hasła powstania elementarnej szkoły polskiej. Działania te przerwał wybuch I wojny światowej. Nadzieje ożywają wraz z nastaniem wolności w 1918r. Od tej pory rozpoczyna się gwałtowny rozwój szkolnictwa, o czym może świadczyć wybudowanie już po trzynastu latach nowoczesnego, murowanego budynku szkolnego, posiadającego dwie kondygnacje. Sytuacja wydawała się opanowana. Niestety, II wojna światowa i zamiana szkoły na budynek żandarmerii niemieckiej hamuje postęp na kolejnych kilka lat.

 

Dzisiaj ten sam budynek w niczym nie przypomina tamtego sprzed lat. Rozbudowano go i zmodernizowano. Nadano nowoczesny charakter zarówno z zewnątrz, jak i wewnątrz. Jednakże tym, co się nie zmieniło przez wieki, jest nadzieja na przekazanie najważniejszych wartości oraz umiejętności i wiedzy najmłodszemu pokoleniu. Sercem szkoły są uczniowie, właśnie w szkole podstawowej rozpoczyna się ich okres dojrzewania, wchodzenia w dorosłe życie. Również  nauczyciele, którzy swoim oddaniem i pasją dbają o efektywność wszystkich działań. Osiągnięcia zarówno w sporcie, nauce, kulturze oraz w zakresie działalności społecznej zdają się to potwierdzać.

 

Bibliografia:

 • Protokoły z Rad Pedagogicznych za lata 1982-2009 (w tym protokoły zespołów klasowych klas młodszych i starszych).
 • Rejestr wydanych podań uczniom kończącym – zmieniającym SP w Wisznicach  z lata 1994-2000.
 • Rejestr uchwał i wniosków SP Wisznice i ich realizacja z lat 1991-1993.
 • Kronika szkolna 1987-93, 1976-78, 1993-95, 1985/86, 1989-90, 1949-56.
 • Kronika XXV-lecia odbudowy Wisznic. 1969r.
 • Demidowicz T., Wisznice - zarys dziejów. Biała Podlaska 1996.
 • Laskowski M., Zawadzki W., Wisznice dawniej i dziś. Warszawa-Wisznice 1961.
 • Seniuk B., Wisznice i okolice. Warszawa 1989.
 • Sikora D., Ruch oporu w powiecie Biała Podlaska 1939-1944. Biała Podlaska 2005.
 • Sikora D., Szkolnictwo polskie podczas okupacji hitlerowskiej w powiecie Biała Podlaska,[w:] Rocznik Bialskopodlaski, tom VII, Biała Podlaska 1999.
 • Szołucha A., Rys historyczny Wisznic. Wisznice w czasach prehistorycznych i Polski szlacheckiej. Zeszyt I. Wisznice 2004.
 • Szołucha A., Rys historyczny Wisznic. Wisznice w okresie rozbiorów 1795 - 1918. Zeszyt II. Wisznice 2004.
 • Tarasiuk D., Wisznice. Dzieje miasteczka i okolic do 1918 roku. Lublin – Wisznice 2006
 • Tarasiuk D.: Z dziejów parafii unickiej w Wisznicach. Rocznik bialskopodlaski T.IV. Biała Podlaska.

wolontariat1

sp

prz 

biblioteka.jpg     

ml

      

aa

galer

Free Joomla! template by L.THEME