Regulamin korzystania - skatepark

 

1. Urządzenia Skateparku przeznaczone są wyłącznie do jazdy na łyżworolkach, deskorolkach i rowerach BMX o maksymalnej średnicy kół 20 cali (bezwzględny zakaz używania kół z pegami o ostrych krawędziach)
2. Osoby do lat 18 mogą korzystać z obiektu wyłącznie za zgodą i w obecności pełnoletniego opiekuna.
3. Każda osoba korzystająca z urządzeń Skateparku powinna używać przez cały czas jazdy kask ochronny, a przypadku jazdy na rolkach dodatkowo komplet ochraniaczy (zaleca się również jazdę w ochraniaczach w przypadku deskorolek i rowerów BMX).
4. Każdy uczestnik zobowiązany jest do bezwzględnego respektowania poleceń instruktora obecnego na obiekcie, a nie stosowanie się do poleceń instruktora, skutkować może wydaleniem z obiektu
5. Na górnych pomostach mogą przebywać jedynie te osoby, które potrafią na nie samodzielnie wjechać, a o poziomie zaawansowania decyduje sam korzystający.
6. Chodzenie po konstrukcjach, przebywanie w strefie najazdów oraz zeskoków z przeszkód jest zabronione.
7. W przypadku większej ilości osób w skateparku poinformuj innych o zjeździe z przeszkody (Bank, Quoter, Rampa) - przez podniesiecie ręki.

8. Każdy użytkownik jest zobowiązany do wykorzystywania urządzeń Skateparku tylko zgodnie z ich przeznaczeniem oraz do niezwłocznego powiadomienia administratora o zauważonych ewentualnych uszkodzeniach urządzeń w trosce o zdrowie własne i pozostałych użytkowników.
9. Ryzyko związane z amatorskim i wyczynowym uprawianiem sportu ponosi uprawiający, w związku z czym administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody zarówno na osobie jak i mieniu, wynikłe z korzystania z urządzeń Skateparku - jako związanymi z ryzykiem sportowym.

10. Wszyscy korzystający z urządzeń Skateparku czynią to na własną odpowiedzialność, a za ewentualne wypadki jakie mogą się zdarzyć podczas jazdy, nie spowodowane zaniedbaniami administratora Skateparku, odpowiedzialność ponoszą osoby z winy, których wypadek powstał.

11. W przypadku osób niepełnoletnich odpowiedzialność ponoszą ich prawni opiekunowie.
12. Każdy wypadek należy bezwzględnie i natychmiast zgłosić obsłudze Skateparku, oraz zapisać w rejestrze wypadków.
13. Zabrania się wnoszenia na teren Skateparku alkoholu i jego spożywania oraz wnoszenia opakowań szklanych czy innych przedmiotów, które mogą stanowić zagrożenie dla użytkowników.
14. Jazda i przebywanie na terenie Skatepatrku osób, znajdujących się pod wpływem alkoholu lub środków odurzających jest zabroniona.
15. Jazda na rolkach, deskorolkach czy BMX-ach są sportami niebezpiecznymi. Nawet przestrzeganie powyższych zasad nie gwarantuje uniknięcia urazów.

16. Pamiętaj o innych użytkownikach skateparku - nie jeździsz sam - bądź przewidujący i uważny!
17. Zabrania się korzystania z skateparku podczas przerw lekcyjnych bez nadzoru nauczyciela

18. Na terenie skateparku obowiązują postanowienia ogólnego regulaminu kompleksu sportowego
19. PAMIĘTAJ! Nic nie chroni przed upadkiem z przeszkód, nie przeceniaj swoich możliwości, nie wykonuj akrobacji bez sportowego przygotowania !


"Będziesz szanowany, jeśli będziesz szanował innych"

wolontariat1

sp

prz 

biblioteka.jpg     

ml

      

aa

galer

Free Joomla! template by L.THEME