Uroczystości

Search

images/slideshow/szkola1ma.jpg

Dzień Teatru wpisał się już na stałe w kalendarz imprez w SP w Dubicy. W tym roku odbył się on 10 kwietnia. Wszystkie szkoły z naszej gminy oraz grupa teatralna z GOKiO w Wisznicach przygotowały barwne i ciekawe przedstawienia poruszające różnorodną tematykę. Nasza bardzo liczna grupa zaprezentowała "Kwiat paproci" oparty na baśni J. I. Kraszewskiego. Jak zawsze był też czas na poczęstunek, wymianę doświadczeń i integrację.

21 marca zamiast tradycyjnych lekcji były zajęcia prowadzone przez przedstawicieli samorządu. Dużo uczniów przyszło do szkoły  w pięknych wiosennych przebraniach. Na przerwach sekcja techniczna zadbała o nastrojową muzykę. W tym dniu wielu z nas solidaryzowało się też z chorymi na zespół Downa i założyło dwie różne skarpetki.

Niech Zmartwychwstały Pan

będzie obecny w naszych domach,

niech opromienia nas blaskiem swej Miłości

i przemienia to, co szare w kwitnący ogród.

Najserdeczniejsze życzenia wielkanocne

Dyrekcji, Radzie Pedagogicznej, wszystkim

Pracownikom naszej szkoły, Rodzicom

i Wam Koleżanki i Koledzy

składa

Samorząd Uczniowski

Międzyszkolny konkurs „Józef Ignacy Kraszewski w służbie narodu"

Społeczność Szkoły Podstawowej z Oddziałami Przedszkola im. Józefa Ignacego Kraszewskiego w Wisznicach ma zaszczyt zaprosić uczniów kl. IV – VII do udziału w międzyszkolnym konkursie „Józef Ignacy Kraszewski w służbie narodu”

pod Honorowym Patronatem Wójta Gminy Wisznice Pana Piotra Dragana.

Nikt nie uwierzy w to, co się wydarzyło! Pierwszoklasiści ocalili bibliotekę przed groźnymi piratami, uratowali książki i odkryli skarb.

Jak to możliwe? Otóż wszystko zaczęło się od tego, że Kapitan Książkożerca wysłał do uczniów kl. I SP w Wisznicach list w butelce, w którym precyzyjnie określił zadania jakie stoją przed odważnymi pierwszaczkami.

Galeria zdjęć

image
 

Zdjęcia z życia szkoły

Dziennik eletroniczny