Uroczystości

Search

images/slideshow/szkola1ma.jpg

Niech Zmartwychwstały Pan

będzie obecny w naszych domach,

niech opromienia nas blaskiem swej Miłości

i przemienia to, co szare w kwitnący ogród.

Najserdeczniejsze życzenia wielkanocne

Dyrekcji, Radzie Pedagogicznej, wszystkim

Pracownikom naszej szkoły, Rodzicom

i Wam Koleżanki i Koledzy

składa

Samorząd Uczniowski

Międzyszkolny konkurs „Józef Ignacy Kraszewski w służbie narodu"

Społeczność Szkoły Podstawowej z Oddziałami Przedszkola im. Józefa Ignacego Kraszewskiego w Wisznicach ma zaszczyt zaprosić uczniów kl. IV – VII do udziału w międzyszkolnym konkursie „Józef Ignacy Kraszewski w służbie narodu”

pod Honorowym Patronatem Wójta Gminy Wisznice Pana Piotra Dragana.

Nikt nie uwierzy w to, co się wydarzyło! Pierwszoklasiści ocalili bibliotekę przed groźnymi piratami, uratowali książki i odkryli skarb.

Jak to możliwe? Otóż wszystko zaczęło się od tego, że Kapitan Książkożerca wysłał do uczniów kl. I SP w Wisznicach list w butelce, w którym precyzyjnie określił zadania jakie stoją przed odważnymi pierwszaczkami.

14 lutego już od rana dziewczęta z samorządu chodziły z pocztą walentynkową. Zbierały życzenia, kartki i upominki przygotowane 

przez wielu z nas dla swoich sympatii.

18 stycznia do naszej szkoły przybyli niezwykli Goście – P. Elżbieta Sokołowska, dyrektor GOKiO w Wisznicach, oraz P. Marek Pawłowski, pracownik Schroniska „Azyl” w Białej Podlaskiej. Przyjechał do nas również Pimpuś, podopieczny tego schroniska.

Galeria zdjęć

image
 

Zdjęcia z życia szkoły

Dziennik eletroniczny