Wywiadówki

Harmonogram spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2016/2017

[dokładne daty podane będą w późniejszym terminie]

 

CEL OGÓLNY:

  • wdrażanie rodziców do współpracy ze szkołą i umożliwienie im udziału w tworzeniu warunków do wszechstronnego i harmonijnego rozwoju dzieci.

 

CELE SZCZEGÓŁOWE:

  • dążenie do jednolitości oddziaływań dydaktyczno – wychowawczych szkoły i środowiska rodzinnego
  • wszechstronny rozwój dziecka
  • wzmacnianie więzi rodzinnych i relacji międzypokoleniowych
  • włączenie rodziców dzieci do życia grupy i szkoły
  • zaangażowanie rodziców w prace na rzecz szkoły
  • podnoszenie świadomości edukacyjnej rodziców poprzez pedagogizację
  • przekazanie wiedzy na temat funkcjonowania dziecka w szkole
  • rozpoznawanie sytuacji materialnej i organizacja zajęć dodatkowych na terenie szkoły oraz pomocy finansowej

 

Klasy I - VI
Data Główne zagadnienia Uwagi
12.09.2016r.

• zapoznanie rodziców z organizacją roku szkolnego

• przedstawienie rodzicom podstawowej dokumentacji regulującej pracę szkoły (Statut szkoły – informacje o zmianach, WSO, program wychowawczy, program profilaktyki)

• przedstawienie rodzicom podstawowej dokumentacji regulującej pracę wychowawcy (plan pracy wychowawczej, plan imprez klasowych) oraz pracę innych nauczycieli (kryteria oceniania z poszczególnych przedmiotów).

• wybór trójek klasowych i nowej Rady Rodziców

Wywiadówka 12.09. rozpoczyna się o godzinie 17.00. Tematyka dodatkowa uzależniona będzie od bieżących potrzeb. Terminy i godziny spotkań mogą ulec zmianie. Ewentualne zmiany będą zamieszczane na tablicy na dolnym korytarzu oraz stronie internetowej szkoły w zakładce dla rodziców. Na wniosek Rady Rodziców możliwe jest zorganizowanie dodatkowych spotkań.

14.11.2016r. • omówienie najważniejszych spraw dydaktyczno-wychowawczych  
13.01.2017r.

• omówienie najważniejszych spraw dydaktyczno-wychowawczych

• zapoznanie z osiągnięciami uczniów w pierwszym semestrze roku szkolnego 2016/2017

 
20.03.2017r. • omówienie najważniejszych spraw dydaktyczno-wychowawczych  
19.05.2017r. • zapoznanie rodziców z osiągnięciami edukacyjnymi uczniów

• zapoznanie rodziców o zagrożeniach uczniów oceną niedostateczną

• omówienie bieżących problemów wychowawczych

 
------ • inne w zależności od zapotrzebowania rodziców, uczniów i nauczycieli (spotkania indywidualne) Terminy spotkań indywidualnych są uzgadniane z wychowawcami klas. Spotkania odbywają się na terenie szkoły.
------ • pedagogizacja rodziców Termin zostanie ustalony w trakcie roku szkolnego.

 

Oddziały Przedszkolne

.09.2016r. • zapoznanie rodziców z organizacją roku szkolnego
• przedstawienie rodzicom podstawowej dokumentacji regulującej pracę szkoły (Statut szkoły – informacje o zmianach, WSO, program wychowawczy, program profilaktyki)
• przedstawienie rodzicom podstawowej dokumentacji regulującej pracę wychowawcy (plan pracy wychowawczej, plan imprez klasowych) oraz pracę innych nauczycieli (kryteria oceniania z poszczególnych przedmiotów)
• wybór trójek klasowych i nowej Rady Rodziców.
Spotkania z rodzicami rozpoczynają się o godz. 16.00. Tematyka dodatkowa uzależniona będzie od bieżących potrzeb. Terminy i godziny spotkań mogą ulec zmianie. Ewentualne zmiany będą zamieszczane na tablicy na dolnym korytarzu oraz stronie internetowej szkoły w zakładce dla rodziców. Na wniosek Rady Rodziców możliwe jest zorganizowanie dodatkowych spotkań.
.01.2017r. • omówienie najważniejszych spraw dydaktyczno-wychowawczych,
• inne w zależności od zapotrzebowania rodziców, uczniów i nauczycieli (spotkania indywidualne).
 
.04.2017r. • omówienie najważniejszych spraw dydaktyczno -wychowawczych,
• zapoznanie ze stopniem dojrzałości szkolnej (5-6 latki),
• inne w zależności od zapotrzebowania rodziców, uczniów i nauczycieli (spotkania indywidualne).
 
-------- • inne w zależności od zapotrzebowania rodziców, uczniów i nauczycieli Terminy spotkań indywidualnych są uzgadniane z wychowawcami klas. Spotkania odbywają się na terenie szkoły.

 

Tematyka dodatkowa uzależniona będzie od bieżących potrzeb. Terminy i godziny spotkań mogą ulec zmianie. Ewentualne zmiany będą zamieszczane na tablicy na dolnym korytarzu. Na wniosek Rady Rodziców możliwe jest zorganizowanie dodatkowych spotkań.

  • omówienie najważniejszych spraw dydaktyczno-wychowawczych
inne w zależności od zapotrzebowania rodziców, uczniów i nauczycieli ( spotkania indywidualne)

aa

galer

Please publish modules in offcanvas position.

Free Joomla! template by L.THEME