Uroczystości, imprezy, wycieczki w Oddziałach Przedszkolnych

KALENDARZ UROCZYSTOŚCI I IMPREZ W ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH
NA ROK SZKOLNY 2018/2019

Uroczystość Cel i sposób realizacji Termin
Witajcie w Przedszkolu  Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego wrzesień
Dzień Drzewa

Cele edukacyjne:

1. Rozwijanie wrażliwości na potrzeby środowiska.

2. Pobudzanie wrażliwości na piękno świata.

3. Wyrabianie poczucia odpowiedzialności za stan środowiska.

4. Poznanie zachowań sprzyjających bezpieczeństwu ludzi i przyrody, uświadomienie dzieciom ważnej roli drzew w przyrodzie, ukazanie ich znaczenia w życiu człowieka, uświadomienie potrzeby ochrony drzew - pogadanka.

5.  Sadzenie drzew w ogrodzie przedszkolnym.

 październik
Dzień Przedszkolaka

1. Popisy dzieci.

3. Poczęstunek.

 listopad
Poranek Patriotyczny CELE: 
• rozwijanie poczucia przynależności do społeczności patriotycznej, 
• kształtowanie prawidłowych postaw wobec swej ojczyzny, 
• szanowanie polskich symboli narodowych, 
• wspólne śpiewania Hymnu Narodowego, 
• słuchanie pieśni patriotycznych.
 listopad
Dzień
Pluszowego
Misia.
1. Przyniesienie do przedszkola
własnych misiów.
2. Zabawy, konkursy i atrakcje
dla dzieci.
 październik
Konkurs na ozdobę świąteczną - prezentacja potencjału twórczego dzieci, rozwijanie wrażliwości estetycznej, wyobraźni, pomysłowości i twórczej aktywności uczestników oraz kultywowanie tradycji Świąt Bożonarodzeniowych. grudzień
Mikołaj 1. Pisanie rysunkowych listów do Mikołaja.
2. Spotkanie z Mikołajem - rozdanie
niespodzianek, słodycz. 
grudzień
Choinkowo-Wigilijne
Spotkania
1. Opłatkowe spotkanie -
uroczysty wigilijny poczęstunek,
wspólne kolędowanie.
2. Przedszkolne spotkanie wigilijne.
 
     
Dzień Babci i
Dziadka
1. Uroczyste spotkania z babciami i
dziadkami - występy dzieci, wręczenie
laurek i upominków wykonanych przez
dzieci.
styczeń
Bal Karnawałowy 1. Dekorowanie sal, przygotowanie strojów
i rekwizytów.
2. Tańce, pląsy przy muzyce, korowody
przebierańców z wodzirejem.
3. Zabawy, konkursy dla wszystkich i w
poszczególnych grupach.
4. Pamiątkowe fotografie.
styczeń
Święto Kobiet
dużych i małych
1. Uroczystość wewnątrz przedszkolna dla
wszystkich dziewczynek i Pań pracujących w przedszkolu.
-  życzenia, wręczenie
zrobionych przez dzieci laurek, lizaków i
upominków.
marzec
Powitanie wiosny 1. Korowód z Marzanną i zielonym Gaikiem.
- zapoznanie z ludowymi tradycjami i
obrzędami powitania wiosny
2.Wiosenne spotkania w grupach: piosenki,
wiersze. 
marzec
Spotkanie
Wielkanocne
1. Poznawanie tradycji i symboli
wielkanocnych.
2. Spotkanie z Wielkanocnym Zajączkiem.
3. Konkurs na ozdobę świąteczną. 
kwiecień
Święto Ziemi 1. Cykl zajęć na temat ochrony środowiska,
segregacji śmieci wykorzystywania
surowców wtórnych itp.

kwiecień

1. Dzień Bibliotekarza
2. Dzień Konstytucji


3. Dzień Strażaka

1. Wycieczka do Biblioteki Publicznej.
2. Czytanie książek
3. Konkurs plastyczny1. Pokazy strażackie na terenie
przedszkola.
2. Wyrażenie szacunku dla pracy
strażaków.

 maj
 maj
 

 maj

Dzień Rodziny -
MAMY, TATY I
DZIECKA
1. Zaproszenie Mam i Ojców na uroczyste
występy dzieci.
 maj
Dzień Dziecka - piknik  1. Konkursy, zabawy, poczęstunek.  czerwiec
Spotkanie z
Pierwszą Klasą
1. Spotkanie z uczniami klasy pierwszej. 
 czerwiec
Pożegnanie
Przedszkola
1. Pożegnanie Starszaków przez dzieci
młodsze - wiersze, piosenki, pamiątkowe
upominki.
2.Zaproszenie Mam i Ojców na uroczyste
występy dzieci.
czerwiec

PROCEDURA PRZEBYWANIA NA ŚWIEŻYM POWIETRZU

Podstawa prawna: 

- Rozporządzenie MEN z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowejwychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009 Nr 4, poz. 17)

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31.12.2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracyw publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz U z 2003r., Nr 6, poz. 69)

ZADANIA ODPOWIEDZIALNI TERMIN
Do przedszkola przyprowadzamy dziecko całkiem zdrowe Rodzice Cały rok
Dziecko powinno być ubrane stosownie do pory roku (np. kalosze, peleryna przeciw deszczowa, rękawiczki, odpowiednia do temperatury czapka, nakrycie głowy w upalne dni)

Rodzice

Cały rok

Zajęcia programowe: spacery, obserwacje przyrodnicze, gry i zabawy odbywają się na świeżym powietrzu bez względu na porę roku

Nauczyciel

Cały rok zgodnie z planem

Nie wychodzimy na świeże powietrze w przypadku:

ulewnych opadów deszczu,

silnego wiatru grożącego, złamaniem drzew, konarów i gałęzi,

wyładowań atmosferycznych,

gdy temperatura powietrza spada poniżej 100 C

w przypadku mocnego nasłonecznienia zajęcia prowadzone są w zacienionych miejscach

Nauczyciel

Cały rok bez względu na plan

Na świeże powietrze nauczyciel wychodzi ze wszystkimi dziećmi z danej grupy (nie ma możliwości pozostawiania dziecka w innej grupie)

Nauczyciel

Cały rok zgodnie z planem

 

Plan spacerów i wycieczek 

Wrzesień
 -    „ Bezpieczna droga do przedszkola” –spacer; Poznanie ulic i dróg oraz niebezpieczeństw jakie mogą spotkać dzieci podczas przychodzenia do przedszkola.

 - „W sadzie”- wycieczka; Zdobywanie wiadomości drogą obserwacji, doświadczeń i spontanicznych spostrzeżeń.
 - „W ogrodzie”- wycieczka; Zapoznanie dzieci z grupami roślin: ozdobnych i warzywnych. Kształtowanie pojęć :drzewa, krzewy.
 - „Park w końcu lata”- wycieczka; Obserwacja wyglądu drzew liściastych, iglastych i innych roślin oraz pogody.
 -   „Na skrzyżowaniu ulic”- wycieczka; Przypomnienie zasad bezpiecznego poruszania się po drogach. Obserwacja ruchu ulicznego.

 - „Na posterunku”- wycieczka. Zapoznanie z pracą Policjanta. Rozmowa o pracy. Oglądanie radiowozu , akcesoriów potrzebnych do pracy. 

Październik
 -   „W kinie” – wycieczka do kina i na salę zabaw w Parczewie
 -   „Park jesienią”- wycieczka; Obserwacja zmian zachodzących w przyrodzie jesienią (żółknięcie liści, wiatr, niższa temperatura, zachmurzenie). Porównywanie ze spostrzeżeniami z poprzedniej wycieczki.

 -   „W bibliotece”- wycieczka; Uczestnictwo w lekcji bibliotecznej. Oglądanie księgozbioru , wypożyczenie książki do wspólnego czytania w przedszkolu.


Listopad
 -    „Na cmentarz”- wycieczka na cmentarz;  Odszukanie grobów pochowanych żołnierzy, oddanie czci , zapalenie zniczy.

 - „Miejsca pamięci” – wycieczka do miejsc pamięci na terenie Wisznic,  zapalenie zniczy.

Grudzień - „Dbamy o ptaki”- spacer; Obserwacja zachowań ptaków zimujących w naszym kraju. Przypomnienie o dokarmianiu ptaków w zimie.
 - „Przed świętami i sylwestrem”- spacer ulicami; Obserwowanie odświętnych dekoracji , obserwowanie ruchu, przypomnienie zasad bezpiecznego poruszania się po drogach.
  -  „Święta tuż ,tuż”- spacer;  Podziwianie  świątecznego wystroju. Kolędowanie przy żłóbku w parku.

Styczeń

 -  „Park zimą”- wycieczka; Obserwacja wyglądu parku, drzew, krzewów. Porównywanie wyglądu parku w zimowej szacie z obrazem zapamiętanym podczas wycieczki jesiennej.
 -  „Śniegowe budowle”- spacer na skwerek; Budowanie lepienie bałwana. Przypomnienie o odpowiednim ubieraniu się na zimowy spacer.
lekarstw bez wiedzy i zgody osób dorosłych.
-   „Drzewa w zimie”- spacer na skwerek; Podziwianie oszronionych drzew.
 
-  „Zimowy spacer po parku” spacer; Podziwianie krajobrazu .

Luty
 -  „Zabawy na śniegu”- spacer  na skwerek; Rzucanie śnieżkami do celu: drzewa. Przestrzeganie przed niebezpiecznymi zabawami na śniegu. 
 -  „Jaki kolor ma śnieg”- spacer po ogrodzie przedszkolnym; Oglądanie śniegu na drzewach, krzewach, pod nogami. Nabranie do szklanki. Wykonanie eksperymentu z topnieniem, porównywanie wyglądu.
 - „Ptaszki w karmniku”- spacer; Obserwacja ptaków przy karmniku. Nazywanie ptaków.
 - „Zima ”- spacer; Podziwianie krajobrazu Wisznic w zimowej szacie

Marzec
 - „W poszukiwaniu wiosny”- spacer; Oglądanie i nazywanie pierwszych wiosennych kwiatów. Zwrócenie uwagi na gatunki chronione.
 - „Pożegnanie zimy’- spacer; utopienie Marzanny. Zabawy przy piosenkach o wiośnie.
  - „W kinie”  - wycieczka; do Kina w Białej Podlaskiej.

Kwiecień
 - „Wiosna w parku”- wycieczka; Obserwacja zmian zachodzących w przyrodzie wiosną. Porównywanie z zimą i jesienią.

 - „Nad Zielawą”- wycieczka;  Obserwacja ptaków , które powróciły do nasz ciepłych krajów.

Maj

 -  „Wiosna w sadzie”- wycieczka;  Nazywanie , różnicowanie drzew owocowych. Zwrócenie uwagi na rolę pszczół w zapylaniu kwiatów.
 -  „Majówka”- wycieczka do ogródków działkowych; Zorganizowanie pikniku. 
 - „W szkole”- wycieczka;  Zwiedzanie budynku Szkoły Podstawowej.

Czerwiec

 -  „Na łące”- wycieczka; Obserwowanie owadów, nazywanie najczęściej spotykanych roślin łąkowych.
 -  „Podróż autobusem do……………..?” wycieczka

 -  „Lato czeka”- wycieczka połączona z omówienie zagrożeń czyhających na dzieci podczas wakacyjnych wyjazdów

Spacery i wycieczki tematyczne - cały rok w zależności od potrzeb.

aa

galer

Free Joomla! template by L.THEME