Plan dnia

Search

images/slideshow/szkola1ma.jpg

Wykaz podręczników na rok szkolny 2018/2019

 

      

 

Ramowy rozkład dnia grupy 3 i 4 latków

8:00 - 8:20 Schodzenie się dzieci, zabawy w kącikach zainteresowań, praca indywidualna i w małych grupach.
8:20 - 8:30 Czynności higieniczne przed śniadaniem
8:30 - 9:00 Śniadanie.
9:00 - 9:15 Czynności higieniczne po śniadaniu.
9:15 - 9:40 Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze z dominacją działalności umysłowej, ruchowej, plastycznej, muzycznej. Wycieczki.
9:40 - 11:00 Pobyt na świeżym powietrzu, działalność dowolna, zabawy w kącikach zainteresowań.
11:00 - 11:20 Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze.
11:20 - 11:30 Czynności higieniczne przed obiadem.
11:30 - 12:00 Obiad.
12:00 - 12:10 Czynności higieniczne po obiedzie
12:10 - 12:40 Leżakowanie
12:40 - 13:00 Zabawy dowolne. Rozchodzenie się dzieci.

 

Ramowy rozkład dnia grupy 5-6 latków

8:00 - 8:20 - schodzenie się dzieci, zabawy w kącikach zainteresowań, praca indywidualna i w małych grupach.

8:20 - 8:30 - przygotowanie do śniadania, czynności higieniczne.

8:30 - 9:00 - śniadanie.

9:00 - 9:30 - zajęcia dydaktyczno-wychowawcze z dominacją działalności umysłowej, ruchowej, plastycznej, muzycznej, zajęcia z języka angielskiego.

9:30 - 10:30 - pobyt na świeżym powietrzu, wycieczki.

10:30 - 11:00 - zajęcia dydaktyczno-wychowawcze.

11:00 - 11:15 - przygotowanie do obiadu, czynności higieniczne.

11:15 - 12:00 - obiad.

12:00 - 12:10 - czynności higieniczne po obiedzie, mycie zębów.

12:10 - 12:30 - zajęcia dydaktyczno-wychowawcze.

12:30 - 13:00 - zabawy dowolne, swobodne zabawy w kącikach zainteresowań, działalność dowolna, rozchodzenie się dzieci.

Galeria zdjęć

image
 

Zdjęcia z życia szkoły

Dziennik eletroniczny