O oddziałach
images/slideshow/szkola1ma.jpg

Przedszkole - Oddziały Przedszkolne rozpoczęły swoją działalność w aktualnym budynku 1 września 1988 r. Wcześniej Przedszkole znajdowało się w budynku drewnianym, który został rozebrany.

Jesteśmy placówką 4 - oddziałową, nowoczesną, przyjazną dziecku i rodzinie, do której uczęszcza w tym roku szkolnym 73 dzieci w wieku od 3 do 5 lat. Dzieci objęte obowiązkiem przedszkolnym z obwodu szkoły mają zapewniony dowóz do Oddziałów Przedszkolnych.

W budynku znajduje się kilka pomieszczeń: 4 sale dydaktyczne z łazienkami, sala ruchowa, stołówka ze zmywalnią naczyń, szatnie oraz pomieszczenia kuchenne.

Budynek jest wyposażony w system alarmowy, monitoring korytarza i system ewidencji i rozliczania czasu pobytu dzieci w przedszkolu "bibi-Przedszkole", który również chroni przed wejściem do budynku osób nieuprawnionych.

Teren otaczający Oddziały Przedszkolne jest ogrodzony i wyposażony w monitoring. Przed budynkiem znajduje się parking dla rodziców, zaś z tyłu mamy piękny i nowoczesny plac zabaw wyposażony w sprzęt i zabawki ogrodowe przystosowane dla dzieci w wieku 3-5 lat.

Jest to doskonałe miejsce do zabawy na świeżym powietrzu oraz prowadzenia doświadczeń i obserwacji przyrodniczych.

Oddziały Przedszkolne świadczą wysoki poziom usług edukacyjnych. Panuje w nich atmosfera życzliwości, otwartości i zaufania. Są miejscem dobrej i twórczej zabawy. W pracy dydaktyczno-wychowawczej stosowane są metody aktywizujące, sprzyjające odkrywaniu świata i korzystania z jego dobrodziejstw. Oddziały Przedszkolne mają jasno określone cele i konsekwentnie dążą do ich osiągnięcia.

W Oddziałach Przedszkolnych pracuje 7 nauczycieli oraz 3 pracowników administracyjno-obsługowych.

Dodatkowo specjalistyczne zajęcia prowadzi nauczyciel logopeda oraz pedagog specjalny oddelegowany ze Szkoły Podstawowej. Wszyscy zatrudnieni nauczyciele legitymują się wykształceniem wyższym z przygotowaniem kierunkowym do pracy w oddziałach przedszkolnych, ustawicznie podnoszą własne kwalifikacje, doskonalą i rozwijają posiadane umiejętności. Nauczyciele współdziałają z wychowankami w rozwijaniu przez nich własnych zainteresowań i możliwości intelektualnych, a także z rodzicami w ujednolicaniu oddziaływań wychowawczych.

Podejmują również działania dydaktyczne zgodne z przyjętą przez zespół przedszkolny zasadą: "Przedszkole przyjazne dziecku". Nauczyciele szanują indywidualność każdego dziecka i starają się zaspokoić jego potrzeby.

Nad jakością pracy zespołu pedagogicznego i administracyjno-gospodarczego czuwa dyrektor Andrzej Nuszczyk, który zawsze wspiera pracowników do podejmowania coraz to innych, nowych, twórczych, innowacyjnych i atrakcyjnych dla przedszkolaków metod i sposobów wyzwalania aktywności werbalnej, ruchowej, plastycznej i muzycznej.

Dyrektor naszych oddziałów przedszkolnych dba również o pozytywny wizerunek placówki, wysoki poziom pracy dydaktyczno-wychowawczej oraz ciągłe podwyższanie jakości pracy oddziałów przedszkolnych.

Wszyscy pracownicy oddziałów przedszkolnych to ludzie, którzy kochają dzieci i potrafią nawiązać z przedszkolakami bliski, serdeczny, oparty na wzajemnym zaufaniu kontakt. Swoją pracę traktują jako powołanie, którym jest możliwość bycia uczestnikiem procesu twórczego rozwoju osobowości naszych wychowanków.

 

Oto nasze oddziały w fotografiach:

Sale dydaktyczne

       

       

 

Zajęcia

   

   

 

 

Szatnie

 

Stołówka

 

Łazienki

 

Leżakowanie

   

 

Plac zabaw

   

    

      

  

Galeria zdjęć

image
 

Zdjęcia z życia szkoły

Dziennik eletroniczny

Dyżur w czasie ferii zimowych w oddziałach przedszkolnych

 

W czasie ferii zimowych w oddziałach przedszkolnych będzie pełniony dyżur w godz: 7:30 - 16:30 (6-latki do godz: 15:00) dla dzieci, których rodzice pracują i nie mają możliwości zapewnienia opieki swojemu dziecku.
Prosimy o wypełnienie deklaracji i oświadczenia (do pobrania u wychowawców grup) i złożenia ich do dnia 24.01.2018 r. (u wychowawców grup). Po tym terminie, deklaracje i oświadczenia nie będą już przyjmowane. Prosimy o wyrozumiałość i przestrzeganie terminów.