Czas pracy

Search

images/slideshow/szkola1ma.jpg

Oddziały przedszkolne czynne są od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30.

Bezpłatny pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych odbywa się w czasie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego (5 godz. dziennie) i trwa od godz. 8:00 do godz. 13:00.

Pobyt dziecka w oddziałach przedszkolnych poza godzinami realizacji podstawy programowej jest płatny 1,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę pobytu zgodnie z Uchwałą nr X/53/2011 Rady Gminy Wisznice z dnia 28 października 2011r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez Oddziały Przedszkolne przy Szkole Podstawowej w Wisznicach.


Czas pracy Oddziałów Przedszkolnych

7:30 - 8:00 - pobyt płatny

8:00 - 13:00 - realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego (bezpłatna)

13:00 - 15:30 - pobyt płatny


W godzinach pracy nieobejmujących realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego, nauczyciele przekazują dzieci pod opiekę nauczyciela dyżurującego.

Organizacja pracy przedszkola (godziny pracy) ustalana jest na każdy rok szkolny zgodnie z potrzebami rodziców.

Rok szkolny trwa od 1 września, a kończy 31 sierpnia.

Oddziały Przedszkolne przy Szkole Podstawowej w Wisznicach są jednostką feryjną i nie pracują w dni wolne od nauki szkolnej.

Galeria zdjęć

image
 

Zdjęcia z życia szkoły

Dziennik eletroniczny