Nauczyciele i pracownicy

Search

images/slideshow/szkola1ma.jpg

W roku szkolnym 2018/2019 w szkole zatrudnionych jest 40 nauczycieli, w tym 25 w Szkole Podstawowej, 5 w Oddziałach Przedszkolnych, 15 n-li uzupełnia etaty z Gimnazjum i innych szkół. Zatrudnionych jest 11 pracowników obsługi.

dyrektor - Andrzej Nuszczyk

wicedyrektor - Rafał Osipiuk

 

***

Nauczyciele:

j. polski - Ewa Biełuszka (urlop), Anna Stawecka, Barbara Głowacka

historia i społeczeństwo - Aneta Guzek (urlop), Dariusz Ułanowicz, Dorota Makaruk

j. angielski - Katarzyna Niedźwiedź, Anna Bartkowska

j. rosyjski - Elżbieta Szypulska, Edyta Bujnik

zajęcia komputerowe - Aneta Guzek (urlop), Jolanta Kuśmierz, Mirosława Iwanek-Bortniczuk, Grażyna Maryńczak

technika - Andrzej Nuszczyk

matematyka - Beata Korszeń, Urszula Zieniuk

wychowanie fizyczne - Dorota Nuszczyk, Rafał Osipiuk, Tomasz Babkiewicz

religia - Danuta Kotiuk, Teresa Filipczak

przyroda - Beata Kiryk

muzyka - Małgorzata Cegłowska 

plastyka - Jolanta Kuśmierz

biologia - Bogusław Szczęśniak

chemia - Bożena Szczęśniak

fizyka - Małgorzata Daniłoś

geografia - Dorota Makaruk

wychowanie do życia w rodzinie - Beata Kiryk

kształcenie zintegrowane - Barbara Przyczyna-Żegocka, Ewa Gabrylewicz, Barbara Bednarek, Bożena Ułanowicz

oddziały przedszkolne - Ewa Nuszczyk, Grażyna Marczuk, Edyta Prudaczuk (urlop), Edyta Bujnik, Małgorzata Cegłowska, Anna Żwiruk

wczesne wspomaganie - Izabela Jaszczuk

kształcenie specjalne - Izabela Jaszczuk, Mirosława Iwanek-Bortniczuk, Danuta Kotiuk, Anna Stawecka, Elżbieta Szypulska

nauczyciel wspomagający - Izabela Jaszczuk (urlop), Iwona Patejuk, Anna Bartkowska, Dorota Makaruk

świetlica - Bednarek Barbara, Cegłowska Małgorzata, Gabrylewicz Ewa, Ułanowicz Bożena, Bujnik Edyta, Andrzej Nuszczyk

biblioteka - Agnieszka Karpiuk, Sylwia Szpruch-Koprianiuk

 

Pracownicy obsługi:

Bójko Marta - referent administracyjny
Wiczuk Elżbieta - intendent
Perchuć Teresa - szefowa kuchni
Wiczuk Maria - sprzątaczka
Przepiórka Barbara - sprzątaczka
Szarzyńska Marta - sprzątaczka
Leoniuk Agnieszka  - sprzątaczka
Żwiruk Anna - kucharka
Kuflowska Magdalena - kucharka (urlop)
Namolnik Agnieszka - kucharka
Ikwanty Agata - kucharka

Galeria zdjęć

image
 

Zdjęcia z życia szkoły

Dziennik eletroniczny