Patron szkoły

Search

images/slideshow/szkola1ma.jpg

 Józef Ignacy Kraszewski (28 VII 1812 - 19 III 1887)


obraz pędzla J. KuśmierzPatron naszej szkoły [po lewej: obraz pędzla Pani Jolanty Kuśmierz - nauczycielki plastyki] był najpłodniejszym pisarzem polskim wszystkich wieków. Pochodził z rodziny szlacheckiej gospodarującej w Dołhem koło Prużany. Dzieciństwo spędził we dworze babki w Romanowie, dokąd chętnie powracał (dziś znajduje się tam Muzeum J. I. Kraszewskiego). Od 1822 r. uczył się w szkołach w Białej Podlaskiej, Lublinie i Świsłoczy, a od 1829 r. studiował w Wilnie: początkowo medycynę, potem mimo protestów ojca - literaturę. Po wybuchu w Warszawie powstania listopadowego został wraz z grupą kolegów aresztowany i ponad rok przebywał w rosyjskim więzieniu, a po uwolnieniu pozostawał w Wilnie pod dozorem policyjnym. Gdy zezwolono mu na powrót do Dołhego, kontynuował rozpoczętą w Wilnie twórczość literacką i dalej się kształcił. W 1838 r. ożenił się z Zofią Woroniczówną. Stało się to znów wbrew woli ojca, który obawiał się, że syn za wysoko sięga. Po ślubie małżonkowie gospodarowali na Wołyniu. W 1853 r. - już jako rodzice czworga dzieci - przenieśli się do Żytomierza. Kraszewski skupił się odtąd na pracy literackiej, ale nie stronił i od innych prac (został kuratorem gimnazjum, dyrektorem teatru i Towarzystwa Dobroczynności). Wskutek zatargu z konserwatywną opinią publiczną na tle jego krytyki stosunku szlachty do chłopów przyjął w 1859 r. ofertę redagowania "Gazety Warszawskiej" i przeniósł się wraz z rodziną do Warszawy. W przededniu powstania 1863 r. uczestniczył w działalności politycznej, dlatego po wybuchu walk został przez podległe Petersburgowi władze krajowe uznany za osobistość niepożądaną w Warszawie. Zostawiwszy tutaj rodzinę, musiał emigrować. Wyjechał do Drezna, gdzie mieszkał do r. 1884.W 1883 r. został w Berlinie uwięziony i oskarżony o współpracę z francuskim wywiadem wojskowym, a w roku następnym skazany przez trybunał w Lipsku na 3,5 roku twierdzy. Karę odbywał w Magdeburgu. Z powodu choroby urlopowany za kaucją wyjechał na kurację do Włoch, skąd po trzęsieniu ziemi schronił się w 1886 r. w Genewie. Tu do choroby nowotworowej przyłączyło się zapalenie płuc i stało się bezpośrednią przyczyną śmierci. Zwłoki jego przewieziono do Krakowa do krypty zasłużonych w kościele Na Skałce.

Kraszewski nie był człowiekiem, który interesuje się wyłącznie zapisywanym i zadrukowanym papierem. Pasjonował się rysunkiem pejzażu i architektury, po amatorsku imał się malarstwa olejnego, gromadził kolekcje starych rycin. Kochał muzykę. Za niezbywalną przyjemność codzienną uznawał godzinę gry na fortepianie, a jego recenzje z koncertów i oper odznaczają się solidnym profesjonalizmem. Wiele podróżował: zjeździł całą przedrozbiorową Polskę i niemal całą Europę. Przez wszystkie lata dorosłego życia angażował się w działalność polityczną, co dwukrotnie opłacił więzieniem. Uczestniczył w dziesiątkach przedsięwzięć społecznych, a w niejednej sprawie umiał się przeciwstawić opinii publicznej.

W swej twórczości powieściowej stawiał na lojalność wobec rzeczywistości, ale łączył to z fascynacją romantyzmem. Do roku 1863 przeważały na jego warsztacie tematy współczesne, w okresie drezdeńskim - historyczne. Twórczości Kraszewskiego stale przyświecały intencje patriotyczne, przybarwione niechęcią do arystokracji, sympatią do szlachty i skłonnością do idealizowania ludu.

Najpopularniejsze utwory Kraszewskiego to:

Wielki świat małego miasteczka 1832; Kościół Święto-Michalski w Wilnie 1833; Poeta i świat 1839; Mistrz Twardowski 1840;  Całe życie biedna 1840; Ulana 1843; Latarnia czarnoksięska 1843-4; Obrazy z życia i podróży 1843; Zygmuntowskie czasy 1846;  Ostap Bondarczuk 1847;  Interesa familijne 1852; Powieść bez tytułu 1854; Chata za wsią 1854;  Dwa światy 1854;  Typy i charaktery 1854; Dziecię Starego Miasta 1863;  Moskal 1865; Żyd 1866; Bezimienna 1869; Sto diabłów 1870; Bratankowie 1871;  Stara baśń 1876; Boleszczyce 1877; Hrabina Cosel 1873; Brühl 1874; Ostatnie chwile księcia wojewody "Panie Kochanku" 1875; Szalona 1880;  Raptularz pana Mateusza Jasienieckiego 1880; Sama jedna 1881; Król chłopów 1881; Semko 1882;  Matka królów 1883;  Boży gniew 1886.


przygotowała Małgorzata Górak
[na podstawie materiałów prof. dr hab. Józefa Bachórza]

 

******************************************************

kraszewski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nietypowe spojrzenie na pisarza w naszym archiwalnym wydaniu gazetki szkolnej "Molik szkolny"

dostępnym tutaj

Galeria zdjęć

image
 

Zdjęcia z życia szkoły

Dziennik eletroniczny

KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016 r., dalej zwanej jako „RODO”, informujemy, że:
- dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
- Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w celu należytego udostępniania strony internetowej oraz prawnie uzasadnionemu obowiązkowi wywiązania się z art. 5 ust. 2 RODO,
- dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
- Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej. Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych, które zapewniają odpowiedni stopień ochrony danych osobowych,
- Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
- przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
- ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
- podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne w celu udostępnienia strony internetowej,
- Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
- klauzula informacyjna znajduje się również w linku „Ochrona danych osobowych”).

Zamknięcie komunikatu oznacza akceptację na przetwarzanie danych