Zakończenie

Search

images/slideshow/szkola1ma.jpg

Szkoła Podstawowa w Wisznicach zmieniała się z upływem lat. Na przestrzeni wieków zmagała się ze zmianą sytuacji politycznej i gospodarczej. Od XVIIw. w Wisznicach działała szkoła parafialna kształcąca jedynie chłopców. Polska - targana niepokojami wojen i najazdami sąsiadów, zmieniała się, a wraz z nią nasza „mała Ojczyzna”. Edukacja była jednym z filarów utrzymania polskości, ale też kartą przetargową wśród zaborców. Rusyfikacja na tym terenie zmierzała do zaniku kultury i języka polskiego. Pomimo nacisku ze strony sfery rządzącej, szkoła rosyjska w Wisznicach nie przyniosła oczekiwanych rezultatów. Mieszkańcy aktywnie włączali się do organizacji patriotycznych, podnosili hasła powstania elementarnej szkoły polskiej. Działania te przerwał wybuch I wojny światowej. Nadzieje ożywają wraz z nastaniem wolności w 1918r. Od tej pory rozpoczyna się gwałtowny rozwój szkolnictwa, o czym może świadczyć wybudowanie już po trzynastu latach nowoczesnego, murowanego budynku szkolnego, posiadającego dwie kondygnacje. Sytuacja wydawała się opanowana. Niestety, II wojna światowa i zamiana szkoły na budynek żandarmerii niemieckiej hamuje postęp na kolejnych kilka lat.

 

Dzisiaj ten sam budynek w niczym nie przypomina tamtego sprzed lat. Rozbudowano go i zmodernizowano. Nadano nowoczesny charakter zarówno z zewnątrz, jak i wewnątrz. Jednakże tym, co się nie zmieniło przez wieki, jest nadzieja na przekazanie najważniejszych wartości oraz umiejętności i wiedzy najmłodszemu pokoleniu. Sercem szkoły są uczniowie, właśnie w szkole podstawowej rozpoczyna się ich okres dojrzewania, wchodzenia w dorosłe życie. Również  nauczyciele, którzy swoim oddaniem i pasją dbają o efektywność wszystkich działań. Osiągnięcia zarówno w sporcie, nauce, kulturze oraz w zakresie działalności społecznej zdają się to potwierdzać.

 

Bibliografia:

 • Protokoły z Rad Pedagogicznych za lata 1982-2009 (w tym protokoły zespołów klasowych klas młodszych i starszych).
 • Rejestr wydanych podań uczniom kończącym – zmieniającym SP w Wisznicach  z lata 1994-2000.
 • Rejestr uchwał i wniosków SP Wisznice i ich realizacja z lat 1991-1993.
 • Kronika szkolna 1987-93, 1976-78, 1993-95, 1985/86, 1989-90, 1949-56.
 • Kronika XXV-lecia odbudowy Wisznic. 1969r.
 • Demidowicz T., Wisznice - zarys dziejów. Biała Podlaska 1996.
 • Laskowski M., Zawadzki W., Wisznice dawniej i dziś. Warszawa-Wisznice 1961.
 • Seniuk B., Wisznice i okolice. Warszawa 1989.
 • Sikora D., Ruch oporu w powiecie Biała Podlaska 1939-1944. Biała Podlaska 2005.
 • Sikora D., Szkolnictwo polskie podczas okupacji hitlerowskiej w powiecie Biała Podlaska,[w:] Rocznik Bialskopodlaski, tom VII, Biała Podlaska 1999.
 • Szołucha A., Rys historyczny Wisznic. Wisznice w czasach prehistorycznych i Polski szlacheckiej. Zeszyt I. Wisznice 2004.
 • Szołucha A., Rys historyczny Wisznic. Wisznice w okresie rozbiorów 1795 - 1918. Zeszyt II. Wisznice 2004.
 • Tarasiuk D., Wisznice. Dzieje miasteczka i okolic do 1918 roku. Lublin – Wisznice 2006
 • Tarasiuk D.: Z dziejów parafii unickiej w Wisznicach. Rocznik bialskopodlaski T.IV. Biała Podlaska.

Galeria zdjęć

image
 

Zdjęcia z życia szkoły

Dziennik eletroniczny

KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016 r., dalej zwanej jako „RODO”, informujemy, że:
- dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
- Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w celu należytego udostępniania strony internetowej oraz prawnie uzasadnionemu obowiązkowi wywiązania się z art. 5 ust. 2 RODO,
- dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
- Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej. Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych, które zapewniają odpowiedni stopień ochrony danych osobowych,
- Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
- przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
- ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
- podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne w celu udostępnienia strony internetowej,
- Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
- klauzula informacyjna znajduje się również w linku „Ochrona danych osobowych”).

Zamknięcie komunikatu oznacza akceptację na przetwarzanie danych