Słowo wstępne

Search

images/slideshow/szkola1ma.jpg
 

W roku 2009 obchodziliśmy 20-lecie nadania Szkole Podstawowej w Wisznicach imienia Józefa Ignacego Kraszewskiego. Przez pierwsze dziesięć lat swego życia Kraszewski mieszkał w Romanowie, nieopodal Wisznic. To tu, jak sam określa, „do raju utraconego” wraca nieraz na ścieżkach swego życia, czasem tylko sentymentalnie - spisując tęsknotę piórem. Patronat wybitnego pisarza stawia przed uczniami i nauczycielami tej placówki duże wymagania. Pracowitość, wielorakość działań, dbałość o szczegóły to niektóre z nich.

Wszelkie rocznice budzą w nas refleksje o minionym czasie. Czymże byłyby ostatnie dwadzieścia lat bez działalności naszych przodków. Aby zrozumieć cały proces tworzenia się elementarnego szkolnictwa polskiego, należy cofnąć się w odległe czasy XVIIw., to właśnie wtedy należy szukać zalążków dzisiejszej szkoły w Wisznicach. Poprzez trzy stulecia rozwijała się i kształtowała.

Okres XX wieku został opisany na podstawie kronik szkolnych, protokołów Rad Pedagogicznych, wspomnień nauczycieli i uczniów szkoły. Uwypuklono istotne wydarzenia, osiągnięcia, zmiany. Podkreślono doniosłość roli nauczyciela jako koordynatora i opiekuna wszystkich działań. Jednakże nie sposób wymienić wszystkich, którzy swoją codzienną pracą tworzyli społeczność szkolną. Pamiętając ich trud, przekazuję w ramach wdzięczności niniejszą publikację.

W poniższym opracowaniu skupiłam się na ostatnich latach pracy szkoły. Pozostałe informacje wymagają uzupełnienia, badań i osobnego rozpatrzenia. Wobec szczupłości danych, problemów z dotarciem do źródeł, praca nie stanowi zamkniętego wydawnictwa. Dziękuję osobom, które wsparły mnie w niełatwej pracy spisania dziejów placówki, zwłaszcza Paniom Dyrektor Stanisławie Chilczuk i Jadwidze Chról oraz Lidii Chmielowskiej.

Aneta Guzek

na podstawie publikacji własnej „Rys historyczny szkolnictwa podstawowego w Wisznicach", Wisznice 2009

Galeria zdjęć

image
 

Zdjęcia z życia szkoły

Dziennik eletroniczny

KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016 r., dalej zwanej jako „RODO”, informujemy, że:
- dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
- Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w celu należytego udostępniania strony internetowej oraz prawnie uzasadnionemu obowiązkowi wywiązania się z art. 5 ust. 2 RODO,
- dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
- Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej. Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych, które zapewniają odpowiedni stopień ochrony danych osobowych,
- Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
- przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
- ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
- podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne w celu udostępnienia strony internetowej,
- Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
- klauzula informacyjna znajduje się również w linku „Ochrona danych osobowych”).

Zamknięcie komunikatu oznacza akceptację na przetwarzanie danych