Gazetka szkolna

Search

images/slideshow/szkola1ma.jpg
 

Weronika Micyk: Dzień dobry czy zgodzi się pani udzielić wywiadu do gazetki szkolnej?

Jolanta Kuśmierz: Tak.

W.M: Czym interesowała się pani w dzieciństwie?

J.K: Interesowałam się: muzyką, lubiłam czytać książki oraz trochę... malowałam.

 

Ewelina Jaszczuk: Od jak dawna pracuje Pani w naszej szkole?

Marta Szczęśniak: W tej szkole pracuję od 1 sierpnia 2006r.

E.J.: Jakie pełni Pani obowiązki?

M. Sz.: Jest ich sporo, ale wymienię kilka najważniejszych: organizowanie pracy personelu, przyjmowanie interesantów i udzielanie im informacji, przyjmowanie i selekcjonowanie korespondencji szkoły, odbieranie telefonów, przedkładanie korespondencji do aprobaty kierownictwa, przygotowywanie korespondencji do wysyłki, odbiór poczty elektronicznej, wyrabianie legitymacji szkolnych, kart rowerowych i motorowerowych.

 

Ewelina Jaszczuk: Gdyby jeszcze raz dane było Pani stanąć przed wyborem zawodu, wybrałaby Pani pracę w szkole?

Jadwiga Chról: Swój zawód wykonuję z wielką pasją. Wybrałam go świadomie. Od dzieciństwa marzyłam, żeby być nauczycielem. Marzenie spełniło się. Nie zmieniłabym go na żaden inny. Chociaż...

E. J.: Od ilu lat jest Pani pracownikiem tej szkoły?

J. Ch.: Od trzydziestu lat pracuję w Szkole Podstawowej w Wisznicach. Wcześniej byłam pedagogiem w innych placówkach.

E. J.: Od jak dawna czuwa Pani nad organizacją pracy w naszej szkole?

J. Ch.: W tej szkole pracuję od trzydziestu lat. Siedemnaście lat równocześnie byłam nauczycielem doradcą w dawnym województwie bialskopodlaskim. Od ośmiu lat pełnię funkcję wicedyrektora i zajmuję się organizacją pracy nauczycieli i uczniów w tej szkole.

 

Rozmowa z Panią Dyrektor Szkoły Podstawowej w Wisznicach — Stanisławą Chilczuk

- Z wielkim zaangażowaniem i pasją wykonuje Pani swoją pracę. Kiedy postanowiła Pani poświęcić swoje życie młodzieży?

- Moja mama zauważyła, że potrafię otoczyć opieką młodszą siostrę. Wychowywałam się na wsi, prace polowe sprawiały że rodzice z sąsiedztwa zajęci byli różnymi czynnościami i pod moją opiekę powierzali swoje pociechy. Dzięki mamie i jej ukierunkowaniu moich zainteresowań wybrałam szkołę Liceum Pedagogiczne dla Wychowawczyń Przedszkoli w Chełmie. W Liceum przedmiotów pedagogicznych uczyła mnie prof. Makowska. Wspaniały pedagog, to ona przybliżyła mi psychikę małego dziecka, dorastającej młodzieży. Już wtedy ugruntowałam swój wybór, Że będę pracować z dziećmi. Ukończyłam studia na kierunku pedagogicznym, poszerzyłam je o wiedzę logopedyczną. Praca z dziećmi daje mi wiele satysfakcji.

 

Rozmowa z Panią Bibliotekarką szkolną — Barbarą Dzyr

- Dlaczego postanowiła pani pracować w bibliotece szkolnej?

Barbara Dzyr: Wybór mój to była kwestia przypadku, miałam zupełnie inne plany na przyszłość.

- Czy lubi pani pracować w zawodzie bibliotekarza. Jak tak, to dlaczego?

B. D.: Trudno jednoznacznie odpowiedzieć. Nie można powiedzieć, żebym była zachwycona. Młodzież jest trudna, przeszkadza, to jest utrudnienie. Wydaje się, że praca bibliotekarza jest spokojna, ale to są pozory. Jeśli się pracuje w szkole wśród tylu dzieci, które się różnie zachowują, są żywe i są spokojne to uwaga nauczyciela bibliotekarza musi być również skupiona na zachowanie dzieci, na to co robią. Jeżeli byłaby spokojniejsza byłabym bardziej zadowolona.

Galeria zdjęć

image
 

Zdjęcia z życia szkoły

Dziennik eletroniczny

KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016 r., dalej zwanej jako „RODO”, informujemy, że:
- dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
- Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w celu należytego udostępniania strony internetowej oraz prawnie uzasadnionemu obowiązkowi wywiązania się z art. 5 ust. 2 RODO,
- dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
- Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej. Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych, które zapewniają odpowiedni stopień ochrony danych osobowych,
- Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
- przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
- ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
- podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne w celu udostępnienia strony internetowej,
- Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
- klauzula informacyjna znajduje się również w linku „Ochrona danych osobowych”).

Zamknięcie komunikatu oznacza akceptację na przetwarzanie danych