Społeczność w szkole, szkoła w społeczności
images/slideshow/szkola1ma.jpg

logo_swsW ramach projektu „Społeczność w szkole, szkoła w społeczności" w szkole w Wisznicach  w  latach 2006-2008 prowadzone były ciekawe, cotygodniowe zajęcia pozalekcyjne: polonistyczne, artystyczne, sportowo- turystyczne, przyrodnicze, informatyczne. Organizowano także wyjazdy na warsztaty, podczas których realizowano zadania przewidziane w programie projektu. Uczniowie mieli okazję zwiedzania Romanowa i Woli Uhruskiej. W Lublinie obejrzeli wspaniały spektakl teatralny „Królewna Śnieżka". Wyjeżdżano również do Białej Podlaskiej. Na warsztaty wyjeżdżali uczestnicy wszystkich kół projektu wraz z instruktorami i koordynatorem.

 

Realizacja projektu w naszej szkole spotykała się z ogromnym zainteresowaniem uczniów. Zajęcia prowadzone były w sposób innowacyjny i ciekawy. Zastosowane podczas projektu nowoczesne techniki informacyjno – komunikacyjne przyczyniły się do pobudzenia aspiracji edukacyjnych uczniów, zwiększały ich aktywność w środowisku lokalnym. Uważamy, iż podjęta inicjatywa w ciekawy sposób organizowała czas wolny uczniów i doskonaliła umiejętność prawidłowego funkcjonowania w grupie.

Galeria zdjęć

image
 

Zdjęcia z życia szkoły

Dziennik eletroniczny

Dyżur w czasie ferii zimowych w oddziałach przedszkolnych

 

W czasie ferii zimowych w oddziałach przedszkolnych będzie pełniony dyżur w godz: 7:30 - 16:30 (6-latki do godz: 15:00) dla dzieci, których rodzice pracują i nie mają możliwości zapewnienia opieki swojemu dziecku.
Prosimy o wypełnienie deklaracji i oświadczenia (do pobrania u wychowawców grup) i złożenia ich do dnia 24.01.2018 r. (u wychowawców grup). Po tym terminie, deklaracje i oświadczenia nie będą już przyjmowane. Prosimy o wyrozumiałość i przestrzeganie terminów.