LLP Comenius

Search

images/slideshow/szkola1ma.jpg

logo_comeniusProjekt partnerski realizowany od 2005 do 2008 roku.

W pierwszym roku realizowano temat - otwartość. W drugim -z drowie, w trzecim – bezpieczeństwo. Odbyło się 7 wyjazdów do szkół realizujących projekt (wizyty robocze i studyjne). Podczas trwania projektu realizowano zadania związane z tematem zdrowie. Uczniowie podczas wizyt brali udział w zajęciach lekcyjnych, wycieczkach, w zajęciach dotyczących bezpieczeństwa np. udzielania pierwszej pomocy, brano udział w zajęciach artystycznych i plastycznych. Nauczyciele przydzielili zadania szkołom partnerskim. Szkoły pracowały nad swoimi zadaniami i wymieniały między sobą materiały. Szkoły organizowały wystawy prac. dot. wybranych tematów. Artykuły nt. realizacji projektu były publikowane w prasie i wysyłane do lokalnych społeczności. W maju 2008 w Ravelsbach (Austria) dyrektorzy, koordynatorzy i nauczyciele z Wisznic, St. Varent, Sosnowicy, Airvault i Ravelsbach określili stan zaawansowania prac nad projektem oraz ustalili ostateczna wersje produktu końcowego, dokonali ewaluacji projektu wg tych samych kryteriów.

Galeria zdjęć

image
 

Zdjęcia z życia szkoły

Dziennik eletroniczny

KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016 r., dalej zwanej jako „RODO”, informujemy, że:
- dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
- Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w celu należytego udostępniania strony internetowej oraz prawnie uzasadnionemu obowiązkowi wywiązania się z art. 5 ust. 2 RODO,
- dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
- Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej. Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych, które zapewniają odpowiedni stopień ochrony danych osobowych,
- Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
- przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
- ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
- podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne w celu udostępnienia strony internetowej,
- Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
- klauzula informacyjna znajduje się również w linku „Ochrona danych osobowych”).

Zamknięcie komunikatu oznacza akceptację na przetwarzanie danych