Indywidualizacja nauczania w klasach I-III
images/slideshow/szkola1ma.jpg

źródło: www.wisznice.pl

Z dniem 1 sierpnia 2012 r. Gmina Wisznice rozpoczęła realizację projektu „Indywidualizacja nauczania w klasach I-III na terenie Gminy Wisznice" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych".

W związku z tym uczniowie klas I-III szkół podstawowych funkcjonujących na terenie Gminy mogą wziąć udział w dodatkowych, bezpłatnych zajęciach.

W Szkole Podstawowej w Wisznicach:

  • dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu i zagrożonych ryzykiem dysleksji – 2 grupy
  • dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych
  • logopedyczne
  • gimnastyka korekcyjna
  • rozwijające plastyczne – 2 grupy
  • rozwijające muzyczno-taneczne

Szczegółowe informacje o i dokumenty rekrutacyjne dostępne w szkole oraz w biurze projektu, które mieści się w Urzędzie Gminy Wisznice, ul. Rynek 35, 21-580 Wisznice, pok. 209. Szczegółowy regulamin projektu dostępny jest do pobrania tutaj.

Zapisów na zajęcia dokonuje dyrektor szkoły. Wraz z zapisem na zajęcia należy złożyć następujące dokumenty, wypełnione i podpisane przez opiekuna dziecka zgłaszającego udział w projekcie:

formularz zgłoszeniowy do pobrania

dane osobowe uczestnika projektu

deklaracja uczestnictwa w projekcie

oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

dodatkowe informacje o projekcie tutaj >>>

Galeria zdjęć

image
 

Zdjęcia z życia szkoły

Dziennik eletroniczny

Dyżur w czasie ferii zimowych w oddziałach przedszkolnych

 

W czasie ferii zimowych w oddziałach przedszkolnych będzie pełniony dyżur w godz: 7:30 - 16:30 (6-latki do godz: 15:00) dla dzieci, których rodzice pracują i nie mają możliwości zapewnienia opieki swojemu dziecku.
Prosimy o wypełnienie deklaracji i oświadczenia (do pobrania u wychowawców grup) i złożenia ich do dnia 24.01.2018 r. (u wychowawców grup). Po tym terminie, deklaracje i oświadczenia nie będą już przyjmowane. Prosimy o wyrozumiałość i przestrzeganie terminów.