Kalendarz roku szkolnego 2017/2018

Search

images/slideshow/szkola1ma.jpg

Wykaz podręczników na rok szkolny 2018/2019

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

4 września 2017 r. 

Zimowa przerwa świąteczna

23-31 grudnia 2017 r.

Ferie zimowe

29 stycznia–11 lutego 2018 r. województwo lubelskie

Wiosenna przerwa świąteczna

29 marca–3 kwietnia 2018 r.

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

22 czerwca 2018 r.

Ferie letnie (wakacje)

23 czerwca–31 sierpnia 2018 r.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych

2 maja 2018 r.

4 maja 2018 r.

  • Ustawa z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59) - § 2 ust. 1.
  • Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.) - art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a.
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. z 2002 r. nr 46, poz. 432 ze zm.) - § 2 ust. 1-4, § 3 ust. 1 pkt 1-4,
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 21 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 2223 ze zm.) - § 6 pkt 1.

Galeria zdjęć

image
 

Zdjęcia z życia szkoły

Dziennik eletroniczny