Kalendarz roku szkolnego 2017/2018
images/slideshow/szkola1ma.jpg

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

4 września 2017 r. 

Zimowa przerwa świąteczna

23-31 grudnia 2017 r.

Ferie zimowe

29 stycznia–11 lutego 2018 r. województwo lubelskie

Wiosenna przerwa świąteczna

29 marca–3 kwietnia 2018 r.

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

22 czerwca 2018 r.

Ferie letnie (wakacje)

23 czerwca–31 sierpnia 2018 r.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych

2 maja 2018 r.

4 maja 2018 r.

  • Ustawa z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59) - § 2 ust. 1.
  • Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.) - art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a.
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. z 2002 r. nr 46, poz. 432 ze zm.) - § 2 ust. 1-4, § 3 ust. 1 pkt 1-4,
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 21 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 2223 ze zm.) - § 6 pkt 1.

Galeria zdjęć

image
 

Zdjęcia z życia szkoły

Dziennik eletroniczny

Dyżur w czasie ferii zimowych w oddziałach przedszkolnych

 

W czasie ferii zimowych w oddziałach przedszkolnych będzie pełniony dyżur w godz: 7:30 - 16:30 (6-latki do godz: 15:00) dla dzieci, których rodzice pracują i nie mają możliwości zapewnienia opieki swojemu dziecku.
Prosimy o wypełnienie deklaracji i oświadczenia (do pobrania u wychowawców grup) i złożenia ich do dnia 24.01.2018 r. (u wychowawców grup). Po tym terminie, deklaracje i oświadczenia nie będą już przyjmowane. Prosimy o wyrozumiałość i przestrzeganie terminów.