Dokumentacja nauczyciela

Search

Sprawozdanie z klasyfikacji śródrocznej/rocznej na dany rok szkolny

do pobrania tutaj >>>>

 

Oświadczenie o realizacji podstawy programowej i programu nauczania w roku szkolnym

do pobrania tutaj >>>>

 

 

Galeria zdjęć

image
 

Zdjęcia z życia szkoły

Dziennik eletroniczny