Aktualności

Search

images/slideshow/szkola1ma.jpg

III bieg na Wisznicką Milę

Dyrekcja SP Wisznice zaprasza na turnieje siatkówki plażowej 2017 .

Poniżej regulamin .

 

Zawody odbędą się  9.07.2017 r. / 20.08.2017r.na boiskach przy GOK w Wisznicach . Rozpoczęcie zawodów – godzina 9.30

Patronat Honorowy

Starosta Bialski – Mariusz Filipiuk

Szczegółowe informacje zawiera regulamin zawodów dostępny na stronie internetowej  http://www.spwisznice.edu.pl

 Informacje  można również uzyskać poprzez telefoniczny kontakt z organizatorem – Rafał Osipiuk -606 311 302

REGULAMIN TURNIEJU SIATKÓWKI PLAŻOWEJ O PUCHAR STAROSTY POWIATU BIALSKIEGO

I.   Cele:

 • -Popularyzacja siatkówki plażowej jako formy spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu
 • -Promowanie zdrowego stylu życia
 • -Promocja gminy

II.  Organizator:

 • -Urząd Gminy Wisznice
 • -GOK w Wisznicach
 • -Uczniowski Klub Sportowy ELF Wisznice

III. Sponsorzy imprezy:

 • -Starosta Bialski – Mariusz Filipiuk
 • -Urząd Gminny Wisznice

IV. Termin i miejsce zawodów:

 • -Imprezy odbędą się  
 • -Rozpoczęcie zawodów – godzina 9.30. (Zapisy do 9.15)
 • -Zawody rozgrywane będą  na terenie boisk przy GOK w Wisznicach

V.  Nagrody :

 • -Za pierwsze trzy miejsca – puchary lub statuetki
 • -Inne

VI. WARUNKI UCZESTNICTWA . SYSTEM ROZGRYWEK

 • -W przypadku gdy drużyna składa się dwóch zawodników niepełnoletnich - muszą oni przedstawić pisemną zgodę rodzica na udział w turnieju , która jest jednocześnie potwierdzeniem braku przeciwwskazań zdrowotnych. Za oświadczenia te odpowiedzialni są uczestnicy we własnym zakresie (załącznik 2).
 • -Osoby pełnoletnie zgłaszając się do turnieju poświadczają jednocześnie fakt iż osoby zapisane na druku posiadają aktualne badania lekarskie potwierdzające brak przeciwwskazań do udziału w zawodach (załącznik 1).
 • -System rozgrywek zostanie ustalony w dniu zawodów i dostosowany do ilości zgłoszonych drużyn.

VII.ZGŁOSZENIA

 1. Zgłoszenia przyjmowane są telefonicznie lub bezpośrednio przed w dniu zawodów do godziny 9.15 . Drużyny , które zgłoszą się po wyznaczonym terminie mogą nie zostać dopuszczone do rozgrywek

VIII . POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu indywidualnego ubezpieczenia zawodników od nieszczęśliwych wypadków, kradzieży, zagubienia, uszkodzenia sprzętu, odzieży i innych cennych rzeczy;
 2. Opiekunowie drużyn ponoszą koszty ubezpieczenia i transportu na zawody we własnym zakresie
 3. Uczestnicy turnieju biorą w nim udział na własną odpowiedzialność i wskazane jest ubezpieczenie się na własny koszt od następstw nieszczęśliwych wypadków.
 4. Impreza odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne. W przypadku bardzo złej aury turniej może być przerywany.
 5. Organizator turnieju zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie o których poinformuje przed rozpoczęciem imprezy.
 6. Organizator turnieju może wykluczyć z zawodów osoby nie przestrzegające ładu sportowego.
 7. Podczas turnieju obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu . Osoby podejrzane o spożywanie alkoholu przed lub w trakcie zawodów mogą odpowiednie zostać nie dopuszczone do zawodów lub z nich wykluczone
 8. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora
 9. Organizator nie zabezpiecza opieki medycznej .
 10. Uczestników turnieju obowiązuje niniejszy regulamin
 11. Zawodnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych organizatora, a także wyrażają zgodę na wykorzystanie ich wizerunku w materiałach informacyjnych i reklamowych imprezy.

10 .Szczegółowe informacje zawiera regulamin zawodów dostępny na stronie internetowej http://spwisznice.edu.pl

11. Informacje można również uzyskać poprzez telefoniczny kontakt z organizatorem zawodów – Rafał Osipiuk -606 311 302

Załączniki;

PDF 

Galeria zdjęć

image
 

Zdjęcia z życia szkoły

Dziennik eletroniczny

Uprzejmie informujemy, że rozpoczynamy rekrutację do oddziałów przedszkolnych i szkoły na rok szkolny 2018/2019. Zainteresowanych rodziców zachęcamy do zapoznania się z zasadami rekrutacji i formularzami rekrutacyjnymi dostępnymi na naszej stronie internetowej i w sekretariacie szkoły.