Start

Search

images/slideshow/szkola1ma.jpg

III bieg na Wisznicką Milę

Poniżej harmonogram pierwszego spotkania z rodzicami w roku szkolnym 2017/18

Harmonogram spotkania z rodzicami -15.09.2017r.

17.00 – Spotkanie ogólne ( stołówka szkolna )

 • Przemówienie Dyrektora Szkoły

ok 17.15- Spotkania w klasach

 1. Ustalenie zasad współpracy na rok szkolny 2017/2018
 2. Zapoznanie z dokumentami regulującymi pracę szkoły i pracę wychowawcy  :

- PROGRAMEM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNYM

- ZMIANAMI W STATUCIE SZKOŁY ZASADY WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU OCENIANIA

- PLANEM PRACY WYCHOWAWCZEJ

- PLANEM IMPREZ KLASOWYCH

 1. Propozycje rodziców związane z planami pracy
 2. Wybór samorządu klasowego
 3. Przypomnienie informacji związanych z profilaktyką zdrowotną
 4. Sprawy dydaktyczno-wychowawcze
 5. Sprawy różne :

- uaktualnienie adresów zamieszkania i telefonów kontaktowych

- informacje związane z dopuszczaniem uczniów do Sportu szkolnego 

- zgoda rodziców na udział w zawodach sportowych w roku szkolnym 2017/18

- uwagi i wnioski rodziców

- zapoznanie z regulaminami obiektów sportowych /placów zabaw

- inne

 1. Spotkania indywidualne

Ok. 18.00 (po zakończeniu spotkań klasowych) Spotkanie Dyrekcji z Radą Rodziców

 • Analiza pracy szkoły za rok szkolny 2016/17
 • Zapoznanie z planami pracy szkoły na rok szkolny 2017/18 ( plan pracy szkoły , plan nadzoru pedagogicznego , koncepcja pracy szkoły , program wychowawczo-profilaktyczny )
 • Ewaluacja zasad wewnątrzszkolnego systemu oceniania
 • Konsultacja w sprawie problemów wynikających z wniosków po przeprowadzonej ewaluacji zewnętrznej pracy szkoły w roku szkolnym 2016/17
 • Forma organizacji uroczystości szkolnych
 • Możliwości zwiększenia frekwencji rodziców w uroczystościach szkolnych oraz pomocy w ich organizacji
 • Formy realizacji wywiadówek szkolnych
 • Uwagi i wnioski rodziców
 • inne

Terminy i ogólna tematyka pozostałych spotkań na www.spwisznice.edu.pl  w zakładce Rodzice oraz na tablicy na dolnym korytarzu przy głównych drzwiach . 

Zapraszamy 

Galeria zdjęć

image
 

Zdjęcia z życia szkoły

Dziennik eletroniczny

Uprzejmie informujemy, że rozpoczynamy rekrutację do oddziałów przedszkolnych i szkoły na rok szkolny 2018/2019. Zainteresowanych rodziców zachęcamy do zapoznania się z zasadami rekrutacji i formularzami rekrutacyjnymi dostępnymi na naszej stronie internetowej i w sekretariacie szkoły.