Start

Search

images/slideshow/szkola1ma.jpg

Zapraszamy rodziców na pierwsze spotkanie w roku szkolnym 2018/19. Poniżej harmonogram

 

Harmonogram spotkania z rodzicami 14.09.2018r.

GODZ. 17.00 - SPOTKANIE OGÓLNE (stołówka szkolna)

  • Przemówienie Dyrektora szkoły
  • Przedstawienie zasad ubezpieczenia uczniów na rok szkolny 2018/19

SPOTKANIA W KLASACH Z WYCHOWAWCAMI -PO SPOTKANIU OGÓLNYM

1.            Ustalenie zasad współpracy na rok szkolny 2018/2019

2.            Zapoznanie rodziców z dokumentami regulującymi pracę szkoły i pracę wychowawcy

3.            Propozycje rodziców związane z planami pracy

4.            Wybór samorządu klasowego

5.            Przypomnienie informacji związanych z profilaktyką zdrowotną

6.            Przekazanie informacji dotyczących rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO)

7.            Przekazanie informacji dotyczących sprawdzianu ósmoklasisty ( klasy VIII)

8.            Sprawy dydaktyczno-wychowawcze

9.            Sprawy różne :

- uaktualnienie adresów zamieszkania i telefonów kontaktowych

- zgoda rodziców na udział w zawodach sportowych w roku szkolnym 2018/19

- uwagi i wnioski rodziców

- zapoznanie z regulaminami obiektów sportowych /placu zabaw

- zmiana organizacji ruchu

- inne

10.          Spotkania indywidualne

SPOTKANIE DYREKCJI Z RADĄ RODZICÓW- SALA NR.20 SP PO SPOTKANIACH W KLASACH

Galeria zdjęć

image
 

Zdjęcia z życia szkoły

Dziennik eletroniczny