Start
images/slideshow/szkola1ma.jpg

A4 Popup

Dni wolne od zajęć w majowy weekend 2017

1 maja 2017 r. (poniedziałek) - Święto Pracy i 3 maja 2017 r. (środa) – Święto Narodowe, to dni ustawowo wolne od zajęć w szkole, zaś

2 maja 2017 r. (wtorek), 4 maja 2017 r. (czwartek) i 5 maja 2017 r. (piątek) są dniami dodatkowo wolnymi od zajęć dydaktycznych w naszej szkole. (§ 5 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 października 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego - Dz.U. 2010 nr 186 poz. 1245)

W dniach dodatkowo wolnych w szkole mogą zostać zorganizowane zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla uczniów. Rodzice i dzieci zainteresowane takimi zajęciami proszeni są o zgłaszanie informacji do wychowawców klas lub sekretariatu szkoły.

Galeria zdjęć

image
 

Zdjęcia z życia szkoły

Dziennik eletroniczny